Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Finansiel stabilitet / Finansiel stabilitet og Nationalbankens rolle
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Finansiel stabilitet og Nationalbankens rolle


Analyser af finansiel stabilitet


Nationalbankens samarbejde


Regulering


Betalings- formidling


Nationalbankens holdninger til lovgivning


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Implementering af en fast og en modcyklisk kapitalstødpudeOverordnet område:Kapitalkrav
  
Konkret tiltag:Implementering af kapitalbuffere
  
Centrale uden-landske aktører:European Banking Authority
Ecofin-Rådet
Europa-Parlamentet
Economic and Financial Committee
Europa-Kommissionen
Financial Stability Board
Basel Committee on Banking Supervison
  
Status:Forslag til ændring i EU-lovgivning er fremsat
  
Beskrivelse: Basels banktilsynskomite, BCBS, offentliggjorde i december 2010 de nye internationale reguleringsrammer for kreditinstitutter (Basel III). Basel III indeholder bl.a. krav om implementering af kapitalbuffere, der skal gøre de samlede kapitalkrav mindre procykliske og pengeinstitutterne mere robuste i nedgangsperioder. BCBS's endelige udspil er baseret på dens høringsdokumenter fra december 2009 og juli 2010 samt pressemeddelelsen fra september 2010.

Basel III indeholder krav om at indføre to typer af kapitalbuffere: en kapitalbevaringsbuffer og en modcyklisk kapitalbuffer. Kapitalbevaringsbufferen skal udgøre 2,5 pct. af de risikovægtede poster. Oven i denne kan der indføres en modcyklisk kapitalbuffer på op til 2,5 pct. i perioder, hvor der opbygges systemiske risici, fx når udlånsvæksten er høj.

De nationale myndigheder skal opstille modcykliske bufferkrav til de kreditinstitutter, der er under deres tilsyn. Bufferen for institutter med grænseoverskridende aktiviteter skal beregnes som et vægtet gennemsnit af instituttets geografiske eksponeringer. Myndighederne kan vælge at fastsætte bufferen større end de maksimale 2,5 pct. Udenlandske tilsynsmyndigheder er dog kun forpligtet til at anvende 2,5 pct., når de fastsætter bufferen for de kreditinstitutter, de har under tilsyn.

Når bufferkravet ikke er opfyldt, lægges begrænsninger på udbetaling af udbytte, tilbagekøb af aktier eller udbetaling af bonus. Jo længere kreditinstituttet er fra at opfylde bufferkravet, des større vil begrænsninger være på fordeling af indtjeningen. Kapitalbevaringsbufferen og den modcykliske kapitalbuffer skal opfyldes med egentlig kernekapital. Bufferne skal som udgangspunkt lægges oven i det individuelle solvensbehov. Hvis der i fastlæggelsen af det individuelle solvensbehov allerede i dag tages højde for de systemiske risici, som bufferkravet skal dække, kan der være behov for en tilpasning.

I juli 2011 offentliggjorde EU-Kommissionen et forslag til et EU-direktiv, som bl.a. indeholder de nye kapitalbufferkrav. Forslaget afspejler de reguleringsrammer om bufferkravene, der er fastsat af BCBS. Kommissionens forslag vil i den kommende tid blive drøftet af Rådet og Europa-Parlamentet. Forordningen vil, når vedtaget af de to europæiske institutioner, være direkte gældende i medlemslandene.

Både i henhold til BCBS' og Kommissionens forslag skal bufferkravene indfases fra 2016 til 2018.
  
Papirer:FSB, april 2009:
Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System

EFC Working Group pn Procyclicality, juni 2009:
Final Report of the EFC Working Group on procyclicality

BCBS, december 2009:
Strengthening the resilience of the banking sector

Europa-Kommissionen, februar 2010:
Commission services staff working document: Possible further changes to the Capital Requirements Directive

BCBS, juli 2010:
Countercyclical capital buffer proposal

BCBS, september 2010:
Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards


Europa-Kommissionen, oktober 2010:
Consultation Document: Countercyclical Capital Buffer

BCBS, december 2010:
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems


BCBS, december 2010:
Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer


Europa-Kommissionen, juli 2011:
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate

Europa-Kommissionen, juli 2011:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investement firms
Sidst opdateret 07/02/2013
 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer