Aktuelt arbejde


Betalingsrådets opgaver ændrer sig løbende, så rådets arbejde afspejler udviklingen på betalingsområdet.

Rådet arbejder aktuelt med følgende større opgaver:

- Undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark. Formålet med en omkostningsanalyse er at opgøre de samfundsmæssige omkostninger for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af. Undersøgelsen vil være en opdateret udgave af analysen Omkostninger ved betalinger i Danmark offentliggjort af Nationalbanken i 2011 (Se Danmarks Nationalbank, Omkostninger ved betalinger i Danmark, 2011).

- Udbygning af den danske betalingsstatistik. Den nuværende statistik for betalingsområdet er ved at blive udvidet. Formålet er at opnå et bedre datagrundlag til at vurdere udviklingen på betalingsområdet. Statistikken vil efter udvidelsen dække flere aktører på betalingsmarkedet og give mulighed for mere detaljerede opdelinger end den eksisterende statistik. Statistikken vil udkomme hvert kvartal og vil være tilgængelig via både Danmarks Statistiks og Nationalbankens hjemmesider.