Betalingsrådets arrangementer


Dansk Industri (DI) og Nationalbanken afholdt på vegne af Betalingsrådet et seminar om virksomhedsbetalinger, de såkaldte B2B-betalinger den 27. maj 2015.

​På seminaret blev Rapport om betalinger mellem virksomheder præsenteret og drøftet, som er lavet af en arbejdsgruppe under Betalingsrådet. Rapporten er den første af sin art og belyser en række relevante forhold ved denne type betalinger. Rapporten bygger bl.a. på en spørgeundersøgelse blandt danske virksomheder.

Udover rapporten om virksomhedsbetalinger dækkede seminaret også grænseoverskridende betalinger, som de seneste år er blevet væsentligt effektiviseret inden for EU samt elektronisk fakturering, der ofte vurderes at kunne give store besparelser for de danske virksomheder.