Statistik for betalinger


Betalingsrådet har i 2014 igangsat et arbejde med at udvide den eksisterende statistik for betalinger i Danmark. På denne side offentliggøres halvårligt den nuværende statstik for betalinger.

​Seneste offentliggjorte statistik:

Statistik for betalinger - 1. halvår 2009 til 2. halvår 2016

Spørgsmål vedrørende statistikken kan rettes til nma@nationalbanken.dk eller 3363 6154.