Tema: Omkostninger ved betalinger i Danmark


Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af. Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

​Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af.

Dermed dækker undersøgelsen langt hovedparten af de betalinger, som husholdninger samt forretninger og virksomheder laver, herunder både afdrag på lån, husleje samt for de daglige indkøb.


Betalinger i undersøgelsen

 

 

Undersøgelsen er en opdateret udgave af analysen "Omkostninger ved betalinger i Danmark" offentliggjort af Nationalbanken i 2011. Derudover er undersøgelsen udvidet med betalinger mellem virksomheder samt overførsler mellem private.

Ny serie af analyser

Undersøgelsens resultater præsenteres i en serie af analyser fra Betalingsrådet: Omkostninger ved betalinger i Danmark. Analyser og nærmere information er samlet her på siden.

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark
Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016
Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere
Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark
Tabelannekset samler undersøgelsens centrale resultater, der også kan genfindes i de enkelte analyser. Annekset opdateres, i takt med at der offentliggøres nye analyser.

 

Kommende analyser

De kommende analyser præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved B2B og P2P-betalinger. Dvs. en analyse om betalinger mellem virksomheder, såkaldt business-to-business-betalinger (B2B-betalinger) samt en analyse om overførsler mellem private også kaldet person-to-person-overførsler (P2P-overførsler). Serien vil derudover indeholde andre analyser forbundet med danskernes betalinger.

 

Hvad er samfundsmæssige omkostninger?

Hver aktør afholder omkostninger ved gennemførsel af en betaling. Disse omkostninger er enten interne ressourceomkostninger, som fx den tid det tager for betaleren at gennemføre en betaling, eller overførsler til andre aktører, som fx en husholdnings betaling af et årligt kortgebyr til en bank.

I analyserne betegnes de samfundsmæssige omkostninger, som det samlede forbrug af ressourcer hos de parter, der er involveret i en betaling. Overførsler til andre aktører er udeladt.

For betalingsformidlere samt forretninger og virksomheder er ressourceomkostninger bl.a. løn til medarbejdere, fx kassemedarbejdere, og omkostninger til andet materiel såsom kasseapparater og it-systemer.
 
For husholdningerne er ressourceomkostningen ved betalinger i høj grad alternativomkostningen ved den tid en betaling tager. Det betyder, at omkostningen ikke er kroner og øre husholdningerne skal have op ad lommen, men nærmere et udtryk for værdien af den tid, husholdningerne bruger på betalinger.

Hvorfor er data fra 2016?

Alt data er indsamlet særligt til undersøgelsen med oplysninger fra de vigtigste parter på det danske betalingsmarked. Omkostningsundersø-gelser er derfor et tidskrævende stykke arbejde. Betalingsrådet påbegyndte sit arbejde med undersøgelsen i juni 2016.