Tidligere udgivelser fra Betalingsrådet


2014

Rapport vedrørende bestemmelser om tredjepartsadgang i forslag til revideret betalingstjenestedirektiv

Rapport vedrørende forslag til EU-forordning om interbankgebyrer

Betalingsrådets anbefalinger vedrørende forslag til EU-regulering

I rapporterne analyserer Betalingsrådet problemstillinger, der knytter sig til Europa-Kommissionens forslag til regulering af tredjeparters tjenester og Kommissionens forslag til forordning om regulering af interbank-gebyrer ved kortbetalinger. På basis af rapporterne har Betalingsrådet udarbejdet fælles anbefalinger til danske holdninger i forbindelse med den videre behandling af de to forslag i EU.

 

2013

Rapport om nye betalingsløsninger

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra deltagerne i Betalingsrådet samt andre interessenter og eksperter på betalingsområdet i Danmark. Betalingsrådet håber, at rapportens analyser og resultater kan bidrage til en konstruktiv debat om fremtidens betalingsløsninger for danskerne.​

Betalingsrådets rapport om betalingsmarkedet i Danmark med fokus på nye betalingsløsninger, der anvendes i forretninger og på internettet.