Betalingsrådet

Foto af København set fra Christianshavn

Betalingsrådet i Danmark udgør en ramme for samarbejdet om borgeres og virksomheders betalinger. Rådet er nedsat af Nationalbanken og har deltagelse af parter med en bred interesse i den danske betalingsinfrastruktur.

​​​​​​​Nationalbanken etablerede i 2012 Betalingsrådet som et forum for samarbejdet på detailbetalingsområdet i Danmark. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, virksomheder, pengeinstitutter mv. Derudover skal rådet bidrage til, at der tilvejebringes bedre statistik for betalinger i Danmark.

Nationalbanken varetager formandskabet for Betalingsrådet og fungerer som sekretariat. Derudover består rådet af repræsentanter fra Dansk Erhverv, DI, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Finans Danmark, ForbrugerrådetSMVdanmark og Nets.

 

Betalingsrådets medlemmer

Betalingsraadet-i-logoer_raekker.jpg