Betalingsrådet

Foto af København set fra Christianshavn

Betalingsrådet i Danmark udgør en ramme for samarbejdet om borgeres og virksomheders betalinger. Rådet er nedsat af Nationalbanken og har deltagelse af parter med en bred interesse i den danske betalingsinfrastruktur.

​​​​​​​Nationalbanken etablerede i 2012 Betalingsrådet som et forum for samarbejdet på detailbetalingsområdet i Danmark. Formålet med rådets virke er at fremme effektiviteten og sikkerheden af disse betalinger for alle involverede parter, dvs. borgere, virksomheder, pengeinstitutter mv. Derudover skal rådet bidrage til, at der tilvejebringes bedre statistik for betalinger i Danmark.

Nationalbanken varetager formandskabet for Betalingsrådet og fungerer som sekretariat. Derudover består rådet af repræsentanter fra Dansk Erhverv, DI, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Finansrådet, Forbrugerrådet, Håndværksrådet og Nets.

Rapporter mv., der udarbejdes af rådet, offentliggøres her på siden.

Rådet arbejder aktuelt med følgende større opgaver:

- Undersøgelse af omkostningerne ved betalinger i Danmark. Formålet med en omkostningsanalyse er at opgøre de samfundsmæssige omkostninger for de mest anvendte betalingsformer, som borgere og virksomheder benytter sig af. Undersøgelsen vil være en opdateret udgave af analysen Omkostninger ved betalinger i Danmark offentliggjort af Nationalbanken i 2011 (Se Danmarks Nationalbank, Omkostninger ved betalinger i Danmark, 2011).

- Udbygning af den danske betalingsstatistik. Den nuværende statistik for betalingsområdet er ved at blive udvidet. Formålet er at opnå et bedre datagrundlag til at vurdere udviklingen på betalingsområdet. Statistikken vil efter udvidelsen dække flere aktører på betalingsmarkedet og give mulighed for mere detaljerede opdelinger end den eksisterende statistik. Statistikken vil udkomme hvert kvartal og vil være tilgængelig via både Danmarks Statistiks og Nationalbankens hjemmesider.