Detailbetalinger


Detailbetalinger er forbrugeres og virksomheder daglige køb af varer og tjenester. Nationalbanken er afviklingsbank for detailbetalingssystemerne og deltager i europæisk samarbejde på området.

​Hovedparten af detailbetalinger i Danmark foretages i dag ved hjælp af betalingsinstrumenter som fx Dankort eller Betalingsservice. Ved anvendelse af betalingsinstrumenter cleares betalingerne i systemerne Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen og afvikles via pengeinstitutternes konti i Nationalbanken.

Europæisk samarbejde

Nationalbanken deltager i den europæiske arbejdsgruppe SecuRe Pay, der arbejder med sikkerhed ved elektroniske betalingsløsninger og kommer med anbefalinger på området. Desuden er Nationalbanken med i samarbejdet om Single Euro Payments Area (SEPA), der er visionen om et fælleseuropæisk detailbetalingsområde i euro.