Single Euro Payments Area - SEPA


SEPA er et europæisk projekt, der skal harmonisere borgeres, virksomheders og offentlige myndigheders betalinger i euro. Målet er, at betalinger i euro på tværs af lande i Europa foregår lige så sikkert, hurtigt og effektivt som nationale betalinger.

SEPA – Single Euro Payments Area – er betegnelsen for visionen om et fælleseuropæisk detailbetalingsområde i euro. I SEPA skal borgeres, virksomheders og offentlige myndigheders betalinger gennemføres på samme vilkår og lige så effektivt, som var der tale om nationale betalinger. SEPA omfatter 34 lande – de 28 EU-lande, Schweiz, Norge, Island, Liechtenstein, San Marino og Monaco.

De europæiske bankers arbejde om SEPA koordineres af European Payment Council, EPC. I regi af EPC er der udviklet to SEPA-produkter til bankoverførsler i euro. Det første er SEPA Credit Transfer, SCT, som bruges til overførsler foretaget af betaler, kaldet kreditoverførsler. Det andet produkt er SEPA Direct Debit, SDD, der ligesom Betalingsservice i Danmark kan anvendes til betalingsopkrævninger.

Overgangen til de nye SEPA-produkter er forløbet relativt trægt. Derfor er der på europæisk niveau opnået politisk enighed om en EU-forordning, der udfaser de nationale produkter for kreditoverførsler og betalingsopkrævninger i euro senest 1. februar 2014 til fordel for SEPA-produkterne. For EU-lande uden for euroområdet, herunder Danmark, skal kreditoverførsler og betalingsopkrævninger i euro senest 31. oktober 2016 følge SEPA-standarderne.

En væsentlig forudsætning for SEPA er betalingstjenestedirektivet, der blev vedtaget i 2007. Direktivet harmoniserer de europæiske landes lovgivning for detailbetalinger. Direktivet er implementeret i Danmark ved lov om betalingstjenester og elektroniske penge. I juli 2013 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv.