Kronos


Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) for betalinger i danske kroner.

Kronos er et centralt omdrejningspunkt i dansk betalingsformidling. Det benyttes af Nationalbankens kontohavere og anvendes primært til at gennemføre store tidskritiske betalinger, enten som kunde- eller interbankbetalinger. Desuden benyttes Kronos til afvikling af de pengepolitiske transaktioner i Danmark, samt til afvikling af betalinger i danske kroner for andre afviklingssystemer i den danske betalingsinfrastruktur.

Via Kronos kan deltagerne udføre en række forskellige funktioner, herunder indtaste betalinger, overføre likviditet til afviklingskonti, se posteringer på egne konti og følge med i bl.a. afviklingen af Sumclearingen, IntradagclearingenStraksclearingen og VP-afviklingen. Endvidere kan deltagerne modtage nyheder, få historiske posteringsdata og administrere anvendelsen af sikkerhedsstillelse.

Kronos er åbent for betalinger på alle danske bankdage i tidsrummet kl. 7.00-15.30. Desuden er systemet åbent kl. 16.00-16.30 for overførsler til afviklingskonti til brug for nattens afviklinger i detailbetalingsafviklingssystemerne og VP-afviklingen.

Alle foliokontohavere i Nationalbanken skal deltage i Kronos. Regler og bestemmelser for kontohaverne fremgår af Kontobestemmelserne.

Priser
Ifølge Nationalbankens prispolitik for Kronos opkræves Nationalbankens eksterne omkostninger til drift og videreudvikling af Kronos hos deltagerne, mens Nationalbankens interne omkostninger afholdes af Nationalbanken. De eksterne udgifter dækker over udgifter til Nationalbankens eksterne driftsleverandør, BEC.

Kronos2 dansk.png​​

Vejledninger

Kronos vejledninger findes under NEXT - ekstranet.

Kronos

De fleste banker - herunder alle større banker - samt realkreditinstitutter i Danmark har konto i Nationalbanken, på samme måde som privatpersoner har konto i en privat bank. Nationalbanken fungerer således som bankernes bank for betalinger i danske kroner, hvor Kronos er bankernes netbank.​