Overvågning af Kronos


Nationalbanken overvåger betalingssystemet Kronos, der anvendes til enkeltvis og øjeblikkelig afvikling af store eller tidskritiske betalinger i danske kroner. Der udarbejdes bl.a. vurderinger af Kronos i forhold til internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af Kronos sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter

En vigtig del af Nationalbankens overvågning af Kronos består i at vurdere, hvorvidt Kronos opfylder internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer. Den seneste vurdering af Kronos mod de internationale standarder er offentliggjort i juli i 2016.

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af Kronos i den årlige overvågningspublikation, Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Frem til og med 2010 redegjorde Nationalbanken for overvågningen i et kapitel i publikationen, Finansiel stabilitet.​

Kronos

Kronos er Nationalbankens system til store, tidskritiske betalinger i danske kroner. Systemet anvendes bl.a. til afvikling af pengepolitiske transaktioner, interbank- betalinger og afvikling af betalinger i andre systemer i den finansielle infrastruktur, herunder Sumclearingen, Intradagclearingen, Straksclearingen, VP-afviklingen og CLS.

Kronos er det centrale knudepunkt i den danske betalingsafvikling, og det er derfor vigtigt, at Kronos fungerer sikkert og effektivt.