Overvågning af detailbetalinger


Nationalbanken overvåger systemerne Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen, der anvendes til afvikling af detailbetalinger. Overvågningen af systemerne tager udgangspunkt i internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer.

Overvågningen af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen sker med udgangspunkt i de internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, Principles for Financial Market Infrastructures, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter
En vigtig del af Nationalbankens overvågning af de tre detailbetalingsafviklingssystemer består i at vurdere, hvorvidt systemerne opfylder internationale standarder for sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer. Den seneste Vurdering af Sumclearingen er udarbejdet på baggrund af Core Principles for Systemically Important Payment Systems, som var udgangspunktet for Nationalbankens overvågning indtil 2013.

Intradagclearingen og Straksclearingen er nye systemer fra henholdsvis 2013 og 2014, og der er derfor endnu ikke udarbejdet vurderingsrapporter. Nationalbanken har, med udgangspunkt i de internationale standarder, medvirket til at designe systemerne. Fremadrettet udarbejdes Nationalbankens vurderinger på baggrund af Principles for Financial Market Infrastructures.​

Rapportering om overvågningen

Der redegøres for den løbende overvågning af Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen i den årlige overvågningspublikation, Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Frem til og med 2010 redegjorde Nationalbanken for overvågningen i et kapitel i publikationen Finansiel stabilitet.

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen

Sumclearingen, Intradagclearingen og Straksclearingen er de danske systemer til afvikling og clearing af detailbetalinger i danske kroner. Systemerne ejes af Finans Danmark, mens Nets er operatør.