Overvågning af betalingsløsninger


Nationalbanken overvåger de vigtigste danske betalingsløsninger, som p.t vurderes at være Dankort, Betalingsservice og konto-til-konto overførsler. Overvågningen af betalingsløsninger tager udgangspunkt i ECB's overvågningsstandarder for betalingsløsninger. Nationalbanken følger desuden udviklingen på området.

Overvågningen af betalingsløsninger sker med udgangspunkt i ECB's overvågningsstandarder for betalingsløsninger, og i overensstemmelse med Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.

Vurderingsrapporter
De vigtigste danske betalingsløsninger vurderes p.t. at være Dankort, Betalingsservice og konto-til-konto overførsler. En vigtig del af Nationalbankens overvågning af Dankort, Betalingsservice og konto-til-konto overførsler består i at vurdere, hvorvidt løsningerne opfylder ECB's overvågningsstandarder for betalingsløsninger. Når en vurdering er foretaget, offentliggøres de væsentligste konklusioner. Nationalbanken er p.t. i gang med at vurdere de nævnte betalingsløsninger i forhold til ECB's overvågningsstandarder.

Rapportering om overvågningen
Der redegøres for den løbende overvågning af betalingsløsninger i den årlige overvågningspublikation, Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark.