Central Banking Economist Programme


Som nyuddannet økonom bliver du en del af Nationalbankens Central Banking Economist Programme. Det 2-årige program øger dit kendskab til Nationalbankens kerneområder, giver dig et netværk i banken og øger dynamikken på tværs af afdelinger.

​Central Banking Economist Programme består af fire faglige dage pr. år, hvor du får en dybere introduktion til Nationalbankens kerneområder. Afdelingerne Bank og Marked, Finansiel Stabilitet, Finansiel Statistik og Økonomi og Pengepolitik deler ansvaret for en dag mellem sig og gør i størst muligt omfang emnerne tværgående. Formen varierer mellem workshop, oplæg, basar og/eller en opgave.

Herudover er der kurser i skriftlig formidling, præsentationsteknik og facilitering, ligesom du kommer igennem kurset "Introduction to the functioning of the ESCB."

Du får også en mentor, der sætter fokus på at udvikle dine personlige kompetencer via støtte og rådgivning, herunder videndeling, netværk og kulturforståelse. Alt sammen elementer, som medvirker til din karriereudvikling.

I løbet af andet år af programmet kommer du på besøg hos ECB. Her får du en introduktion til ECB og møder de medarbejdere i ECB, som har orlov fra Nationalbanken.

Som deltager i Central Banking Economist Programme er du med til at organisere bank-events som karriereaften, diverse karrierearrangementer, introduktion til afdelinger og foredragskorpset.
Programmet giver dig også et socialt samvær med andre nyuddannede i Nationalbanken. I spiser fælles frokost en gang om måneden og arrangerer selv halvårlige sociale arrangementer.

Central Banking Economist Programme afsluttes med et projekt, der giver dig mulighed for at vise selvstændigt arbejde i et konkret projekt. Projektet er også med til at udvikle dine kompetencer inden for selvledelse, projektplanlægning, samarbejde og afdelingsspecifikke faglige emner. Du laver som udgangspunkt projektet i samarbejde med andre fra programmet. Projektet bliver bedømt af et til projektet defineret bedømmelsesudvalg og præsenteres derefter for relevante afdelingschefer og direktion.

Nationalbanken udsteder et diplom og giver en udtalelse, når du har gennemført forløbet.

Deltagere i Central Banking Economist Programme

Der er p.t. 37 deltagere på Central Banking Economist Programme. De fleste er uddannet cand.polit. eller cand.oecon. Der er også cand.merc.ere, cand.scient.poler og et par deltagere har også en ph.d.​

Få direkte besked om ledige job i Nationalbanken

Tilmeld dig vores nyhedsservice og få direkte besked om ledige job i Nationalbanken. Det er altid muligt at annullere din tilmelding eller senere at afmelde nyhedsservice.


 Tilmeld nyhedsservice ​

Karriereaften

Hvert år holder Nationalbanken karriereaften for økonomistuderende på universitetet og handelshøjskolen. Her kan du bl.a. høre om arbejdsopgaver og karrieremuligheder i Nationalbanken.


 Læs mere om karriereaften. ​​