Årets karriereaften i Nationalbanken


Nu er der åbent for tilmelding til Nationalbankens årlige karriereaften for økonomistuderende på universitetet og handelshøjskolen. På karriereaftenen, som finder sted onsdag 25. oktober, kan du bl.a. møde nationalbankdirektør Lars Rohde, overvære kåringen af årets bacheloropgave i økonomi, stille spørgsmål til et bredt udsnit af Nationalbankens medarbejdere samt deltage i en workshop med en aktuel økonomfaglig problemstilling. Du tilmelder dig ved at vælge én af nedenstående workshops.

Alle karriereaftenens workshops er p.t. fyldt op. I tilfælde af afbud kan tilmeldingen blive åbnet igen.

Det kontantløse samfund – fremtid eller fatamorgana? (Bachelor)

Danskerne bruger i dag færre kontanter i forretningerne end tidligere. Nye elektroniske betalingsløsninger vinder hurtigt frem og er på mange områder et alternativ til kontanter – både til betalinger i forretninger og til overførsler mellem personer. Udviklingen kan ses som naturlig i et samfund, som bliver stadig mere digitaliseret. Men er der også problemer forbundet med det? Spiller kontanter stadig en vigtig rolle? Hvordan ser centrale aktører som banker, forretninger og forbrugere på udviklingen? Og hvad med Nationalbanken, hvis formål bl.a. er sikre og effektive betalinger i Danmark? På workshoppen får du hands-on-erfaring med at udarbejde policy-anbefalinger på et område, hvor mange interesser mødes.

Danskernes høje gæld - har vi et problem? (Bachelor)

Danskernes gæld er i international sammenhæng meget høj, hvilket løbende fremhæves af flere internationale organisationer, fx ECB og IMF. Sammen vil vi forsøge at udrede, hvad der er op og ned i debatten: Hvor meget gæld har de danske husholdninger, er dette et problem, og hvordan ligger Danmark i en international sammenligning? Mikrodata tillader, at vi kan kigge på sammenhænge mellem gæld og formue på husholdningsniveau samt relatere disse til udviklingen på det danske boligmarked: Vi kommer til at diskutere, hvordan gælden er fordelt, og om man kan tale om en livscyklus for gældsstiftelse? Kan boligmarkedets udvikling være problematisk set i forhold til husholdningernes gældssætning, og hvilke effekter har tiltagene til at begrænse långivningen haft? Til slut skal du vurdere, om husholdningernes gældsniveau og -sammensætning medfører udfordringer for den finansielle stabilitet i Danmark.

Hvad gør Nationalbanken for at sikre en robust økonomi i Danmark? (Kandidat)

Hvordan kan vi i Danmark bruge penge- og finanspolitik til at stabilisere konjunkturerne, og hvilke krav stiller et fastkursregime til finanspolitikken? Er den økonomiske politik afstemt med den aktuelle konjunktursituation? Hvilke udfordringer står dansk økonomi over for i de kommende år? Alt dette kommer du til at overveje, når du skal arbejde med at sikre Danmark en robust økonomi.

Lave renter og høje boligpriser - hvad er problemet? (Bachelor)

Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste år, især i studenterbyerne København og Aarhus. Flere steder er boligpriserne i dag højere end før finanskrisen. Samtidig har lånte penge aldrig været billigere. På workshoppen skal vi diskutere, om de lave renter og de seneste års prisudvikling bør give anledning til bekymring, og hvordan Nationalbanken i givet fald kan forholde sig. Vi vil diskutere konsekvenserne af de lave renter og høje boligpriser for den finansielle sektor og resten af økonomien.

Fastkurspolitik i praksis: Hvordan holdes kronen på rette kurs? (1.-års studerende)

Nationalbanken fører fastkurspolitik overfor euroen, men hvorfor egentlig? Og hvordan styres valutakursen i praksis? Det vil være omdrejningspunktet for workshoppen, hvor vi beskæftiger os med en af Nationalbankens helt centrale opgaver - nemlig at implementere pengepolitikken. Vi gennemgår de grundlæggende principper og stifter bekendtskab med de instrumenter, som Nationalbanken har i værktøjskassen. Du får desuden mulighed for at prøve kræfter med en valutakrise fra den virkelige verden. Workshoppen henvender sig primært til studerende på første del af uddannelsen, men alle er velkomne til at deltage.

Er swaps farlige? Risikostyring af statens gæld. (Kandidat)

De fleste har hørt om valget mellem boliglån med fast eller variabel rente. På workshoppen vil du blive klædt på til at træffe valget for statens gæld på ca. 450 mia. kr. På vejen dertil vil vi bl.a. diskutere, hvordan man kan opgøre risikoen på statens gæld, hvordan vi foretager skøn for renteudviklingen i Danmark, og hvordan vi vurderer, om det kan betale sig for staten at binde renten i længere tid. Samtidig vil vi komme ind på, hvordan staten bruger renteswaps til at justere risikoprofilen på statens gæld og valutaswaps i forbindelse med lån i andre valutaer end danske kroner. Som afslutning vil vi diskutere, om der er faldgrupper ved swaps og dermed om "swaps er farlige".

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende Nationalbankens karriereaften, er du velkommen til at kontakte karriereaften@nationalbanken.dk

Program

Kl. 15:00: Ankomst til banken og indskrivning

Kl. 15:30: Præsentation af program

Kl. 15:35: Tale af nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 15:55: Overrækkelse af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 16:00: Vinderen af bedste bachelor-opgave i økonomi præsenterer sin opgave

Kl. 16:15: Mød nogle af bankens medarbejdere

Kl. 17:15: Workshops (inkl. en kort pause)

Kl. 19:00: Aftenbuffet med mulighed for networking og spørgsmål til medarbejdere

Kl. 20:00: Tak for i dag

Praktiske oplysninger

Hvis du kommer fra en universitetsby uden for København, refunderer Nationalbanken dine transportudgifter. I så fald skal du efter karriereaftenen sende kvitteringer for rejseudgifter til Nationalbanken. Kun almindelige tog- og pladsbilletter refunderes. Nærmere oplysninger følger på selve karriereaftenen.

Få besked om Karriereaften