Årets karriereaften i Nationalbanken


Det er fortsat muligt at tilmelde sig Nationalbankens karriereaften for økonomistuderende på universitetet og handelshøjskolen. Den finder i år sted mandag 24. oktober. Her har du som økonomistuderende bl.a. mulighed for at høre om arbejdsopgaver og karrieremuligheder i Nationalbanken. Som en del af karriereaftenen skal du deltage i én af de seks workshops. De har alle en aktuel økonomisk problemstilling og vil blive faciliteret af nogle af bankens økonomer. Nedenfor kan du se temaerne og fagligt niveau for karriereaftenens workshops. Til højre på siden kan du se aftenens program.

Alle karriereaftenens workshops er p.t. fyldt op. I tilfælde af afbud kan tilmeldingen blive åbnet igen.

Er swaps farlige? Risikostyring af statens gæld. (Kandidat)

De fleste har hørt om valget mellem boliglån med fast eller variabel rente. På denne workshop vil du blive klædt på til at træffe dette valg for statens gæld på ca. 450 mia. kr. På vejen dertil vil vi bl.a. diskutere, hvordan man kan opgøre risikoen på statens gæld, hvordan vi skønner på renteudviklingen i Danmark, og hvordan vi vurderer, om det kan betale sig for staten at binde renten i længere tid. Samtidig vil vi komme ind på, hvordan staten bruger renteswaps til at justere risikoprofilen på statens gæld og valutaswaps i forbindelse med lån i andre valutaer end DKK. Som afslutning på workshoppen vil vi diskutere, om der er faldgrupper ved swaps og dermed om "swaps er farlige".

Hvad gør Nationalbanken for at sikre en robust økonomi i Danmark? (Kandidat)

Hvordan kan vi i Danmark bruge penge- og finanspolitik til at stabilisere konjunkturerne, og hvilke krav stiller et fastkursregime til finanspolitikken? Er den økonomiske politik afstemt med den aktuelle konjunktursituation? Har vi råd, og kan vi overhovedet gøre noget i lille Danmark, hvis resten af verdensøkonomien står i stampe? Hvilke udfordringer står dansk økonomi over for i de kommende år? Alt dette kommer du til at overveje, når du skal arbejde med at sikre Danmark en robust økonomi.

Det kontantløse samfund – fremtid eller fatamorgana? (Bachelor)

Danskerne bruger i dag færre kontanter i forretningerne end tidligere. Nye elektroniske betalingsløsninger vinder hurtigt frem og er på mange områder et alternativ til kontanter – både til betalinger i forretninger og til overførsler mellem personer. Udviklingen kan ses som naturlig i et samfund, som bliver stadig mere digitaliseret. Men er der også problemer forbundet med dette? Spiller kontanter stadig en vigtig rolle? Hvordan ser centrale aktører som banker, forretninger og forbrugere på denne udvikling? Og hvad med Nationalbanken, hvis formål bl.a. er sikre betalinger i Danmark? I denne workshop får du hands-on erfaring med udarbejdelsen af policy-anbefalinger på et område, hvor mange interesser skal mødes.

Boligmarkedet oppe i gear – går det allerede for stærkt? (Bachelor)

Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste år, og flere steder i Danmark er boligpriserne i dag højere end før finanskrisen. I denne workshop skal vi diskutere, om de seneste års prisudvikling bør give anledning til bekymring, og hvordan Nationalbanken i givet fald kan forholde sig. Vi vil analysere udviklingen i de underliggende faktorer, der er bestemmende for boligprisudviklingen, og sammenligne den nuværende situation på boligmarkedet med årene op til krisen. Vi vil belyse sammenhængen mellem boligmarkedet, den finansielle sektor og resten af økonomien samt diskutere, hvorfor udviklingen på boligmarkedet er vigtig for Nationalbanken, og hvordan vi kan forsøge at påvirke den.

Fastkurspolitik i praksis: Hvordan holdes kronen på rette kurs? (1.-årsstuderende)

Nationalbanken fører fastkurspolitik overfor euroen, men hvorfor egentlig? Og hvordan styres valutakursen i praksis? Dette vil være omdrejningspunktet for denne workshop, hvor vi beskæftiger os med en af Nationalbankens helt centrale opgaver, nemlig implementeringen af pengepolitikken. Vi gennemgår de grundlæggende principper og stifter bekendtskab med de instrumenter, som Nationalbanken har i værktøjskassen. Deltagerne får desuden mulighed for at prøve kræfter med en valutakrise fra den virkelige verden. Workshoppen henvender sig primært til studerende på første del af uddannelsen, men alle er velkomne til at deltage.

 

 

Er du i gang med en økonomuddannelse og interesseret i at høre om jobmulighederne i Danmarks Nationalbank?

Så har du chancen, når vi hvert efterår byder landets økonomistuderende indenfor til vores Karriereaften. En aften, hvor du kan få mulighed for at høre et oplæg med nationalbankdirektør Lars Rohde, møde bankens medarbejdere samt deltage i workshops med økonomiske temaer udarbejdet af bankens medarbejdere med udgangspunkt i deres hverdag.

Tilmelding til Karriereaftenen vil fremgå af denne side fra september måned. Samtidigt offentliggøres temaerne for Karriereaftenens workshops. Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice, så får du en mail, når der er nyt fra de områder, der interesserer dig.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende Nationalbankens Karriereaften, er du velkommen til at kontakte HR:

Kontakt
E-mail: hr@nationalbanken.dk

Aftenens program 2016

Kl. 15:00: Ankomst til banken og indskrivning

Kl. 15:30: Præsentation af program

Kl. 15:35: Tale af nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 15:55: Overrækkelse af Nationalbankens pris for bedste bacheloropgave i økonomi v/nationalbankdirektør Lars Rohde

Kl. 16:00: Vinderen af bedste bachelor-opgave i økonomi præsenterer sin opgave

Kl. 16:15: Mød nogle af bankens medarbejdere

Kl. 17:15: Workshops (inkl. en kort pause)

Kl. 19:00: Aftenbuffet med mulighed for networking og spørgsmål til medarbejdere

Kl. 20:00: Tak for i dag

Praktiske oplysninger

  • Nationalbanken refunderer dine transportudgifter, hvis du kommer fra en universitetsby udenfor København. I så fald skal du efter Karriereaftenens afholdelse fremsende kvitteringer for rejseudgifter og kontooplysninger til Nationalbanken. Kun almindelige tog- og pladsbilletter refunderes og ikke DSB 1'.
  • Husk at medbringe gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort), som skal fremvises ved ankomsten til Nationalbanken.
  • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars Lüth Mikkelsen på tlf. 33 63 60 36 eller sende en e-mail til karriereaften@nationalbanken.dk.

Få besked om Karriereaften