Projektleder til effektivisering af finansielle data

Publiceret
Vil du udvikle dig som projektleder og yde et væsentligt bidrag til at effektivisere Nationalbankens anvendelse af finansielle data? Så har vi en spændende og udfordrende projektlederstilling, der bringer dig helt ind i Nationalbankens økonomiske maskinrum.

Jobbet

Adgangen til relevante finansielle data er en livsnerve for, at Nationalbanken kan opfylde sit formål om at sikre Danmark en robust økonomi. I en række relaterede nye projekter vil vi styrke det analytiske grundlag og effektivisere dataflowet på tværs af Nationalbankens kerneområder. Det gælder de datakilder, der kommer ind, måden hvorpå data opbevares (fx i datavarehus), adgangen til data gennem brugervenlige applikationer, samt eventuelle udvidelser af eksisterende indberetninger.

Som projektleder vil du skulle tage projekterne videre fra den første idéfase og i et tæt samarbejde med en engageret projektgruppe skitsere de forretningsmæssige behov og krav til nye løsninger. Du vil skulle samarbejde med eksterne interessenter, bl.a. Finanstilsynet, og i særlig grad med vores IT-leverandør, som drifter og udvikler de statistiske systemer. Det er vigtigt, at dit fokus i projektet er på at varetage de forretningsmæssige interesser, da den tekniske styring og udvikling varetages eksternt.

Jobbet vil give dig mange muligheder for at udvikle dine kompetencer i at håndtere forskellige faser i et projektforløb, herunder styre mellem delprojekter med relativ høj kompleksitet.

Vi tilbyder

Gennem projektet vil du få indsigt i Nationalbankens kerneopgaver og sætte dit præg på vigtige processer for husets arbejde. I det daglige vil du opleve et uformelt og ambitiøst arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på samarbejde, godt kollegaskab med baggrund i høj faglighed. Du vil kunne udvikle dig som projektleder, herunder dine evner til at lede, motivere og skabe gode relationer både internt og eksternt.

Sideløbende med projekterne vil du indgå i en gruppe af dygtige projektledere, som brænder for faget. Det vil give dig mulighed for at sparre med andre projektledere og bidrage til udviklingen af metoder og praksis. På sigt får du mulighed for at lede andre strategisk vigtige projekter.

Din profil

  • Du har valgt projektledelse som din primære karrierevej, og du brænder for at udvikle dig selv og faget,
  • Du har et forretningsmæssigt afsæt og har vist, at du har kunnet skabe succes i lignende projekter. Eventuel erfaring med finansielle data og processer er en fordel,
  • Du har vist, at du kan lede andre ved at skabe motivation, samarbejde og fælles retning,
  • Du er meget velfunderet i projektlederens værktøjskasse og kan tilpasse anvendelsen til forskellige situationer og sammenhænge,
  • Du har erfaring med at styre en IT-leverandør igennem et projektforløb,
  • Du har lyst til at arbejde i Nationalbanken og har en interesse for projektets faglige udfordringer.

Interesseret?

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte koordinator for Kompetencecenter Projektledelse, Philip Sonne (tlf. 3363 6823 / phs@nationalbanken.dk), eller chef for Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik Tue Mollerup Mathiasen ( tlf. 3363 6802 / tmm@nationalbanken.dk). Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår mv., kan du kontakte HR Partner, Jens Erik Larsen (tlf. 3363 6502 / jel@nationalbanken.dk).

Ansøgning

Send ansøgning og CV sammen med relevante papirer senest mandag 14. august.

Ansøg jobbet her