It Contract Manager

Publiceret
Vil du være med til at styre it-kontrakterne i Danmarks Nationalbank? Til teamet, der styrer it-kontraktporteføljen, søger Nationalbanken endnu en erfaren og skarp It Contract Manager til at professionalisere og videreudvikle bankens it-kontraktstyring. Vi sigter mod implementering af best practice-principper, standarder og automatisering. Danmarks Nationalbank har et outsourcet driftsmiljø med 2 primære hovedleverandører, flere datacentre samt en bred vifte af underleverandøraftaler.

Stillingen og opgaverne
Som It Contract Manager varetager du alle faser i It Contract Management. Din opgave er at fungere som bindeled mellem it, forretningen, indkøb og jura, og du sikrer, at kerneforretningens it-aftaler løbende bliver overvåget og vedligeholdt og dermed skaber bedst mulig værdi inden for rammerne af de kontrakter, der er og vil blive indgået med bankens kompleks af it-leverandører. 

Dit primære ansvar er at styre én af de to store it-outsourcingkontrakter med hhv. KMD og BEC. Sekundært vil du i samarbejde med de øvrige kolleger i teamet varetage styringen af bankens øvrige, mindre it-kontrakter, styringen af vores licenser og aktiver samt sikre økonomistyring og generel orden i vores aftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere inden for it-området.

Du vil igennem kontrakternes livscyklus få ansvar for:

  • Styring af én af de store outsourcingkontrakter
  • Styring af kontraktporteføljen med øvrige it-leverandører i samarbejde med dit team
  • Generel formulering, evaluering, forhandling og administration af kontrakter og tillæg
  • Forhandling af gode betingelser i forbindelse med nye aftaler eller ændringer i bestående aftaler
  • Rådgivning af forretningen, SDM'er og BRM'er samt styregrupper i banken og specialister i projekter
  • Sikring af en konstruktiv dialog med leverandørerne med henblik på et positivt samarbejde
  • Løbende effektivisering og professionalisering af bankens processer for It Contract Management, herunder udarbejdelse af standarder, principper og rammeværk
  • Sikring af, at leverandørerne lever op til kontrakternes indhold

Det bliver din opgave løbende at repræsentere It Contract Management med stor faglig tyngde. Du får desuden til opgave at yde kontraktuel rådgivning i relation til nye og allerede indgåede kontrakter, når der er juridiske problemstillinger eller tvister. Erfaring med EU-udbud og offentlige indkøb vil være en fordel, men ikke en forudsætning. Vi forventer desuden at du spiller en aktiv rolle i teamet, både når det handler om samarbejde, sociale aktiviteter og et godt arbejdsklima

Erfaring og kvalifikationer
Du har flere års erfaring med at være den drivende kraft på It Contract Management af store, komplekse outsourcing kontrakter og har opnået gode resultater fra en lignende stilling på enten kunde- eller leverandørsiden. Du har en relevant kandidatuddannelse, eksempelvis cand.merc.jur., og en bred forretnings- og it-forståelse, som du bruger til at rådgive både forretningen og it-specialister om relevante kontraktforhold.

Du er en stærk forhandler med evnen til at finde balancen mellem at udfordre, forbedre og eksekvere, og du bygger stærke relationer til både interne og eksterne interessenter gennem samarbejde og kommunikation.

Du har sans for detaljen, når opgaven kræver det, er nøjeregnende og ambitiøs på bankens og egne vegne. Samtidig bevarer du overblikket og har fokus på fremdrift og de langsigtede løsninger. Du er en udpræget holdspiller og deltager aktivt i at skabe samarbejde og et godt arbejdsklima.

Nationalbanken tilbyder
Et job med udfordrende og varierende arbejdsopgaver, et stort ansvar og et mandat, der matcher. Du bliver en del af en fagligt meget kompetent organisation, som værdsætter dit talent og videreudvikler dine faglige og personlige kompetencer. Vi har en social og pragmatisk arbejdsatmosfære med et godt kollegaskab og plads til både familie- og fritidsliv. Se mere på: www.nationalbanken.dk.

Er du interesseret?

Send din ansøgning med relevante papirer senest 22. oktober 2017.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Frank Kruse, chef for It-rådgivning og Kontraktstyring på fkr@nationalbanken.dk eller telefon 3073 2377. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås hos HR-partner Anita Ray på aray@nationalbanken.dk eller, telefon 3363 6068.

Ansøg jobbet her