Jurist

Publiceret
I Nationalbanken har vi fokus på konkurrencedygtige ydelser, og du vil sammen med vores erfarne indkøbsjurist skulle bidrage til at gennemføre store indkøb efter både udbudsloven og tilbudsloven, ligesom der løbende skal ekspederes markedsafdækninger og indkøb under diverse indkøbsaftaler.

Jobbet

Din rolle er at bistå med store som små indkøb, herunder af mønter og pengesedler, entrepriser til renovering og vedligehold af Nationalbankens fredede bygning.

Du inddrages i alle dele af en anskaffelsesproces og forventes at kunne bidrage til såvel procesdelen af udbuddet, herunder forhandling og evaluering, som udfærdigelse og kvalitetssikring af kontrakter og rammeaftaler.

Sammen med vores erfarne indkøbsjurist bistår du efterfølgende med kontraktopfølgning, ligesom I driver Nationalbankens Forum for Contract Management.

Herudover deltager du i forskellige indkøbsnetværk, herunder på EU-plan, hvor der må påregnes rejseaktivitet.

Sektionen Jura

Du bliver en del af sektionen Jura, der er den centrale juridiske funktion i Nationalbanken. Jura består af Nationalbankens chefjurist og p.t. fem jurister. Jura har et dynamisk arbejdsmiljø med god sparring og et godt sammenhold og medarbejdere med både kort og lang erfaring.

Mere specifikt bliver du en del af Nationalbankens centrale indkøbsfunktion, der som udgangspunkt håndterer alle indkøb i banken. Vi består i dag af en jurist fra Jura, en contract manager fra Virksomhedsservice, sektionen Facility Management, samt to it contract managers.

Din profil

Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur., som du har afsluttet med et godt resultat. Du har interesse for udbud, kontraktret og de forvaltningsretlige regler. Dine engelskkundskaber og formidlingsevner er på højt niveau.

Du får en stor kontaktflade, hvilket kræver, at du som person er udadvendt, engageret og har let ved at omgås andre. Dette gælder blandt andet ved samarbejde om konkrete arbejdsopgaver samt ved løbende dialog og feedback. Samtidig er en vis grad af vedholdenhed nyttig i dialogen med forretningen.

I hverdagen har du ansvaret for journalisering, dokumenthåndtering, indkaldelse til møder mv. Der er mange praktiske aspekter i en udbudsproces, som skal håndteres, og som du skal have lyst til at påtage dig. Det kræver derfor, at du er metodisk, omhyggelig og kan arbejde selvstændigt og fokuseret.

Karrieremuligheder

Vi har stort fokus på løbende læring, udvikling og efteruddannelse. Der er gode muligheder for intern rokering, ligesom der via vores internationale relationer er mulighed for udstationering mv.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingens indhold, kan du kontakte chefjurist Niels C. Andersen, tlf. 33 63 60 33, eller jurist Astrid Malki Jepsen, 33 63 60 35. Hvis du har spørgsmål til ansættelsesvilkår eller banken som arbejdsplads, kan du kontakte HR-partner Anita Ray, tlf. 3363 60 68.

Send ansøgning og CV sammen med relevante eksamensbeviser senest 3. marts 2019.

Ansøg her