Erfaren bankanalytiker/økonom til modellering af banker

Publiceret
Har du pionerånd, og vil du være med til at skabe nogle af de fremtidige værktøjer til vores arbejde med at sikre finansiel stabilitet i Danmark?

Jobbet

Du bliver en del af afdelingen Finansiel Stabilitet, hvor vi har et særligt fokus på risici, der kan true den finansielle stabilitet i Danmark. Vi vurderer, om det finansielle system som helhed er robust, og om systemiske risici er under opbygning. Vi interesserer os både for den samlede finansielle sektor og for enkelte store aktører, der i sig selv har betydning for den finansielle stabilitet. Vi har brede kontaktflader både internationalt og i den danske finanssektor.

Du bliver en del af et lille team, der har ansvaret for at udvikle og udbygge de beregningsværktøjer og modeller, vi fremover skal anvende til at identificere og vurdere risici for de enkelte store aktører. Værktøjerne skal sikre, at Nationalbanken får en bedre forståelse af de systemisk vigtige institutter (SIFI'erne) og risici forbundet med SIFI'erne.

Du skal trives med projektorienteret arbejde, og dit arbejde vil bl.a. koncentrere sig om at udvikle bankmodeller for SIFI'erne og at anvende modellerne til at vurdere centrale risici for SIFI'erne og den finansielle stabilitet.

Bankmodellerne bliver et centralt værktøj i vores fremtidige analyser. Det er derfor afgørende:

  • at du kan omsætte din viden om, hvordan en bank fungerer, til en model, der giver et billede af, hvordan de største aktørers forretning kan udvikle sig i forskellige scenarier.
  • at du kan drive modelarbejdet i tæt samarbejde med kollegaer i Nationalbanken, ligesom dialog med SIFI'er og andre centralbanker er vigtig.

Vi tilbyder

  • Et fagligt udfordrende job med arbejdsopgaver af høj samfundsmæssig relevans.
  • En mulighed for at sætte din viden og erfaring i spil, se sammenhænge og identificere risici på tværs af SIFI'erne.
  • En mulighed for erfaringsudveksling internationalt.

Du får indgående kendskab til de danske SIFI'ers forretningsmodeller. Du bliver en del af et miljø præget af høj faglighed og får kollegaer med stort engagement. Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø præget af sparring og samarbejde.

Din profil

Du har:

  • en økonomisk kandidatuddannelse og solid erhvervserfaring fra den finansielle sektor
  • tidligere arbejdet med bankmodellering (fx budgetmodeller eller balancestyring i en bank)
  • indsigt i bankregulering og risikostyringsmodeller
  • indgående kendskab til forretningsmodellen i en bank og forståelse af de dynamikker, der driver bankernes indtjening og risici.

Du arbejder struktureret, og du er ide- og initiativrig. Du er en skarp analytiker og dygtig til at formidle dine budskaber og konklusioner på en lettilgængelig måde. Det er helt centralt, at du har øje for den gode samarbejdsproces. Har du erfaring med at drive eller deltage i projekter, er det et plus.

Vil du vide mere

er du meget velkommen til at kontakte chef for sektionen Finansielle Institutioner, Peter E. Storgaard på 3363 6107 eller pso@nationalbanken.dk. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås hos HR partner, Jens Erik Larsen på 3363 6502 eller jel@nationalbanken.dk

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning senest 29. april 2018.

Ansøg jobbet her