Markedsoperationer

Aktiviteter i pengemarkedet den 26. april 2017

Salg af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente
17/1728. april 20171.000.036-0,65 pct.

Køb af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRenteTilbagekøbstillæg
17/1728. april 20171.000.031-0,65 pct.0,10 pct.

Udlån mod pant, korte lån

SerieForfaldRente
---

Publiceret: 26-04-2017

Fakta

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten.

Gældende fra 1. februar 2017 indførte Nationalbanken daglige køb og salg af indskudsbeviser for at understøtte en smidig likviditetsudveksling.