USD-auktioner

Nationalbanken har indgået aftaler med den amerikanske centralbank, Federal Reserve, om etablering af en midlertidig gensidig valutaaftale (swap lines) for at imødegå det øgede pres i markederne for kort likviditet i US dollar.

Swapaftalen mellem The Federal Reserve og Danmarks Nationalbank beløber sig til i alt 30 mia. dollar og løber i mindst seks måneder. På baggrund heraf afholder Nationalbanken auktioner, hvor der udbydes dollarlikviditet til Nationalbankens pengepoliske modparter. Udlån af US dollar sker mod sikkerhed i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag for pengepolitiske udlån.

Minimumsbudrente udmeldes på auktionsdagen klokken 10.00 sammen med Nationalbankens øvrige markedsoperationer.

De pengepolitiske modparter kan indsende bud i budformularen (downloades til højre på siden) mellem 13.30 og 14.30. Resultatet af auktionen offentliggøres klokken 15.00 via nyhedsbureauerne og på denne side, jf. vilkårene der kan  findes under dokumenter.

6. april er vilkåerene for US dollar auktioner opdateret for at reducere det valutakurstillæg der finder anvendelse ved sikkerhedsstillelse. De opdaterede vilkår og en version med track changes kan findes under dokumenter.

 Kommende auktioner
Auktionsdato Afviklingsdato Udløbsdato Løbetid (dage) Udbudt mængde (mio. USD) Auktionsprocedure
06-04-2020 08-04-2020 02-07-2020 85 10.000 Hollandsk auktion
15-04-2020 17-04-2020 10-07-2020 84 5.000 Hollandsk auktion

 

 Resultat af auktioner
Auktionsdato Afviklingsdato Udløbsdato Løbetid (dage) Bud (mio. USD) Tildelt mængde (mio. USD) Skæringsrente,  (pct. p.a.) Antal modparter
06-04-2020 08-04-2020 02-07-2020 85 1.425 1.425 0,33 4
26-03-2020 30-03-2020 08-04-2020 9 25 25 0,32 1
26-03-2020 30-03-2020 19-06-2020 81 2.825 2.825 ​0,34 4