Markedsoperationer

Aktiviteter i pengemarkedet den 3. april 2020

Salg af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)
20/158. april 20201.000.083,34-0,60 pct.

Køb af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)Tilbagekøbstillæg (p.a.)
-----

Udlån mod pant, korte lån

SerieForfaldRente (p.a.)
20/158. april 20200,05 pct.

Ekstraordinære udlån mod pant, 1 uge

SerieForfaldRente (p.a.)
20/158. april 2020-0,35 pct.

Ekstraordinære udlån mod pant, 3 måneder

SerieForfaldRente (p.a.)
20/273. juli 2020P.t. -0,35 pct.

Nationalbankens auktion over euro likviditet den 3. april 2020

ValørdatoLøbetidUdløbsdatoUdbudt mængdeMinimumsbudrente (p.a.)
6. april 202081 dage26. juni 2020 EUR 5 mia.0,00 pct.

Frist for afgivelse af bud er kl. 11.00.

Publiceret: 03-04-2020

Fakta

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten.

Gældende fra 1. februar 2017 indførte Nationalbanken daglige køb og salg af indskudsbeviser for at understøtte en smidig likviditetsudveksling. 

Der er fastsat en folioramme, dvs. et loft over de pengepolitiske modparters samlede folioindskud. Tildelingen af foliorammer evalueres årligt.