Markedsoperationer

Nationalbankens rentesatser og markedsoperationer

 

Aktiviteter i pengemarkedet den 29. januar 2020

Salg af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)
20/0531. januar 20201.000.041,67-0,75 pct.

 

Køb af indskudsbeviser

SerieForfaldPrisRente (p.a.)Tilbagekøbstillæg (p.a.)
20/0531. januar 20201.000.036,11-0,75 pct.0,10 pct.

 

Udlån mod pant, korte lån

SerieForfaldRente (p.a.)
---

 

 

Publiceret: 29-01-2020

Fakta

Nationalbanken gennemfører på sidste bankdag i hver uge markedsoperationer, hvor modparterne har mulighed for at optage pengepolitiske lån mod sikkerhed og placere indskud ved at købe indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken. Normalt har lån og indskud syv dages løbetid. Lånene og indskuddene forrentes henholdsvis med udlåns- og indskudsbevisrenten.

Gældende fra 1. februar 2017 indførte Nationalbanken daglige køb og salg af indskudsbeviser for at understøtte en smidig likviditetsudveksling. 

Der er fastsat en folioramme, dvs. et loft over de pengepolitiske modparters samlede folioindskud. Tildelingen af foliorammer evalueres årligt.