Nettostilling kl. 16.45

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken den 14. december 2018

Mia.kr.
Folioindestående31,0

Indskudsbeviser203,9

Ugentlige udlån mod pant0,0

Nettostilling234,9

Summen af de individuelle foliorammer31,350

Publiceret: 14-12-2018

Forklaring

​Nettostillingen betegner de pengepolitiske modparters samlede nettoindestående i Nationalbanken i pengepolitisk øjemed, og er defineret som eksemplet nedenfor, der viser nettostillingen pr. 28. september 2015.

Nettostillingen opgøres dagligt kl. 16.45 og annonceres kl. 17.00.

Nettostillingen påvirkes primært af statslige betalinger, Nationalbankens valutatransaktioner samt ændringer i
seddel- og møntomløbet.

Eksempel 28-09-2015

​ 
Nettostilling​Mia. kr.
​Folio+41,9
​Indskudsbeviser+135,9​
​Ugentlige udlån-0,4​
​Nettostilling+177,4​​