Ansøgning til Jubilæumsfonden

Publiceret
Jubilæumsfondens bestyrelse lægger vægt på kunstnerisk kvalitet og udtryk af frembringelsen og produktet, men er også åben for støtte til nyskabende og eksperimenterende projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk.

Jubilæumsfonden støtter både enkeltpersoner, firmaer, foreninger, institutioner og lignende. 

Fonden bevilger ikke støtte til aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmødet afholdes. 

Ansøgningen kan fx indeholde (i alt maksimalt 10 sider):

  • en beskrivelse af det ansøgte projekts mål og mening (maksimalt 2 sider). Hvorfor skal Jubilæumsfonden støtte dette projekt, hvad er formålet/perspektivet med projektet og hvad kommer der ud af det?
  • miniportfolio/cv for ansøger og eventuelle andre deltagere i projektet (maksimalt 2 sider) 
  • budget og beløb der søges 
  • tidsplan 
  • eventuelt anbefalinger 
  • billedmateriale fra tidligere projekter
  • billed- og skitsemateriale af det søgte projekt
  • henvisning til eventuel hjemmeside  
  • oplysning om søgte og modtagne tilskud fra andre fonde 

Bemærk at der kan vedhæftes cv, ansøgning og ét yderligere dokument. Er der flere bilag, skal de samles til et dokument. Samlet må dokumenterne maksimalt fylde 10 sider.

I ansøgningsformularen skal du helt kort skrive (4-5 linjer), hvad dit projekt drejer sig om. Du skal også vælge inden for hvilket område, du søger støtte. 

Selvom dit projekt umiddelbart falder inden for rammerne af, hvad Jubilæumsfonden støtter, er det ingen garanti for, at få en bevilling. Vi får mange flere ansøgninger, end vi har midler til. Der gives ikke begrundede afslag. 

Bevillinger udbetales til din/jeres NemKonto.

 

Ansøg Jubilæumsfonden