Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond


Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev oprettet i 1968 for at markere Nationalbankens 150 års jubilæum. Jubilæumsfondens formål er at give økonomisk støtte til dansk kunst og kultur.

​Jubilæumsfonden giver støtte til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lignende. I bedømmelsen af ansøgninger lægges der vægt på projektets kunstneriske kvalitet og udtryk, og Jubilæumsfonden er også åben for at støtte nyskabende og eksperimenterende projekter. Fonden bevilger ikke støtte til aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmødet afholdes. ​

Jubilæumsfonden støtter:
 • Arkitektur
 • Design
 • Kunsthåndværk

Der ydes primært støtte til:

 • Udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur, eventuelt i form at arbejdslegater 
 • Prototyper og produktudvikling, eventuelt i samarbejde med en producent

Derudover kan følgende områder komme i betragtning:

 • Udstillinger, messer mv. af design, kunsthåndværk og arkitektur i ind- og udland 
 • Formidling af bøger og kataloger, film og levende billeder, der fremmer udbredelsen af dansk design, kunsthåndværk og arkitektur. Bogudgivelser støttes kun, når det er noget helt ekstraordinært, og emnet ikke allerede er belyst 
 • Arbejdslegater til kunstnerisk virke 
 • Rejselegater til kunstnerisk virke

Jubilæumsfonden giver ikke støtte til studerende. Derimod bevilges rejselegater på 25.000 kr. til afgangselever fra uddannelsesinstitutioner inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Disse legater er klausuleret til studierejser, de uddeles af uddannelsesinstitutionerne og kan ikke søges.

Jubilæumsfonden uddeler legater på 100.000 kr., som påskønnelse af modtagerens arbejdsindsats og virke, samt et hæderslegat på 400.000 kr. Disse legater kan ikke søges.


Jubilæumsfondens adresse:

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Havnegade 5
1093 København K

Spørgsmål kan rettes til Jubilæumsfondens sekretær:
 
Hanne Fabricius
Direkte tlf. nr. 3363 6037

Ansøgningsfrister i 2019 og 2020

 • 3. februar 2020 (møde 26. feb.)
 • 11. maj 2020 (møde 2. jun.)
 • 3. august 2020 (møde 25. aug.)
 • 2. november 2020 (møde 24. nov.)

​​Ansøgninger​ modtages løbende hele året og behandles på førstkommende møde. Fondens bestyrelse mødes fire gange om året for at foretage uddelinger.

Ansøg her

Jubilæumsfondens bestyrelse

Fondens bestyrelse har seks medlemmer. Nationalbankdirektør Lars Rohde er formand for bestyrelsen, og direktør Anne Hedensted Steffensen er næstformand. De øvrige  medlemmer er landskabsarkitekt Kristine Jensen, departementschef Marie Hansen, designer Louise Campbell, keramiker Morten Løbner Espersen og arkitekt Dorte Mandrup.​