Fredningen


Kulturarvsstyrelsen, nu Kulturstyrelsen, besluttede i 2009 at frede Nationalbankens bygning efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Danmarks Nationalbank var på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark.
​Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier ligger til grund for fredningen, blandt andet bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, dens planløsning og materialer, haveanlæg og de meget gennemarbejdede og gennemførte detaljer.

Fredningen betyder, at Nationalbanken skal søge Kulturstyrelsen om tilladelse til bygningsarbejder, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.


Solceller på Nationalbankens tag

Nationalbanken valgte i 2013 at installere solceller på taget af Nationalbankens bygning. Solcellerne blev placeret i en vandret position, så de ikke kan ses fra gaden og derfor ikke skæmmer bygningens facader. Solcellerne afgiver godt 100.000 kWh om året.