Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968


Søger du et legat fra Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, registreres de oplysninger, du angiver i din ansøgning.

Formålet er at udvælge modtagere af legatet og udbetale legatsummen.

Registreringen af dine oplysninger sker med dit samtykke via din ansøgning
(persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) og er nødvendig for at varetage en retlig forpligtelse i forbindelse med indberetning til SKAT (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til databeskyttelses-raadgiver@nationalbanken.dk.

Din ansøgning slettes automatisk fra ansøgningssystemet efter seks måneder. Udvælges du til at modtage et legat, opbevares din ansøgning og udbetalingsbilag i henhold til bogføringslovens krav herom (fem år fra udgangen af regnskabsåret).

For legatmodtagere videregives dine oplysninger til SKAT til brug for indberetning af legatudbetalingen.

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond anvender Danmarks Nationalbank, Danske Bank A/S og KMD A/S som databehandlere til behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K