Deponering i henhold til deponeringsloven


​Foretager du en deponering til fordel for en person, eller deponeres et beløb til fordel for dig, indsamler vi følgende personoplysninger:

• Identifikationsoplysninger på deponent og modtager
• Oplysninger om skyldforhold
• Dokumentationsgrundlag for udbetaling, fx skifteretsattest.

Formålet er Nationalbankens administration af deponeringen.

Indsamlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage en retlig forpligtelse, som påhviler os efter deponeringsloven, hvidvaskloven og bogføringsloven (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Vi opbevarer oplysningerne om dig i op til fem år, efter udbetalingen er foretaget i henhold til lovkrav, der følger af deponeringsloven, bogføringsloven og hvidvaskloven.

Vi anvender KMD A/S som databehandler til behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K