Finansiel statistik og analyser


Finansiel statistik
Nationalbanken indsamler personoplysninger om den danske befolkning med det formål at udarbejde finansiel statistik.

Til brug for dette indsamler vi følgende typer af personoplysninger:
1. Pensionsoplysninger, herunder opsparing, indbetaling og pensionsfirma samt identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer
2. Gældsoplysninger, herunder gældstype og kreditorinstitut samt identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer

Indsamlingen af oplysningerne sker i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 14 a og er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse samt udføre en opgave i samfundets interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Oplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt af hensyn til udarbejdelse af statistik.

De under punkt 1 nævnte oplysninger indsamles af vores databehandler, SKAT. Oplysningerne videregives derefter til Danmarks Statistik. Nationalbanken får efterfølgende adgang til oplysningerne via Danmarks Statistiks forskerordning, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Nationalbanken videregiver de under punkt 2 nævnte oplysninger til Danmarks Statistik.

Nationalbanken får efterfølgende adgang til oplysninger via Danmarks Statistiks forskerordning, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tingbogsoplysninger
Nationalbanken indsamler offentligt tilgængelige oplysninger fra Tingbogen, herunder navn og adresse, samt ejendomsdata, adkomstoplysninger og hæftelsesoplysninger.
Indsamlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse samt udføre en opgave i samfundets interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Indsamlingen af oplysningerne sker via vores databehandler, KMD, der hoster og drifter databasen, som oplysningerne opbevares i.

Oplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt af hensyn til udarbejdelse af statistik.

Forsker- og ministerieordning ved Danmarks Statistik
Nationalbanken har adgang til Danmarks Statistiks forsker- og ministerieordning, hvor vi kan tilgå data på virksomheds- og personniveau. Dit navn og CPR-nummer fremgår ikke af oplysningerne, og adgangen sker i henhold til Danmarks Statistiks retningslinjer for brug af data.

Oplysningerne indgår i Nationalbankens finansielle statistikker og analyser til intern og ekstern brug og kan fx vedrøre analyser af husholdningernes gæld.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K