Hvem kan jeg klage til


Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i persondataforordningens artikel 77, stk. 1. Du kan kontakte Datatilsynet enten fra din digitale postkasse på www.borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller pr. brev til

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se Datatilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.