Love og regler


Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF på www.eur-lex.europa.eu