Ombytning af sedler og mønter


​Når du henvender dig til Nationalbanken for at få ombyttet beskadigede eller gamle sedler og mønter, er Nationalbanken forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer. I den forbindelse indsamler Nationalbanken:

• Navn
• Adresse
• CPR-nummer eller lignende identifikationsnummer, fx pasnummer.

Oplysningerne indsamles typisk i form af kopi af pas, sygesikringskort, kørekort eller lignende identifikationspapir.

Formålet med indsamlingen er at identificere vores kunder med henblik på at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme i henhold til hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer.

Indsamlingen af oplysningerne er nødvendig for at varetage en retlig forpligtelse, som påhviler os efter hvidvaskloven (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Vi opbevarer oplysningerne i fem år efter, at transaktionen er gennemført.

Oplysningerne kan blive videregivet til politiet i henhold til hvidvasklovens regler herfor.

Vi anvender KMD A/S som databehandler til behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K