Udbetaling af Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat


Bliver du indstillet af din uddannelsesinstitution (KU, AU eller AAU) eller Dansk Flygtningehjælp til at modtage Erik Hoffmeyers rejselegat, behandles de oplysninger om dig, som er angivet i indstillingen, typisk navn, adresse, e-mailadresse, CV og eventuelt CPR-nummer. Udvælges du til at modtage legatet, behandler vi derudover dit kontonummer og CPR-nummer.

Formålet er at udvælge legatmodtagere, udbetale legat og indberette til SKAT.

Registreringen af oplysningerne sker på baggrund af interesseafvejningsreglen (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) samt for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til indberetning til SKAT (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at opfylde fondens formål og udbetale legater.

Udvælges du til at modtage et legat, opbevares din ansøgning og udbetalingsbilag i henhold til bogføringslovens krav herom (fem år fra udgangen af regnskabsåret). Modtager du ikke et legat, slettes dine personoplysninger, efter at fordelingen af legatsummen er besluttet.

Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat anvender Danmarks Nationalbank og KMD A/S som databehandlere til behandlingen af dine oplysninger.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K