Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat


Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat (Fonden) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte Fonden på nationalbanken@nationalbanken.dk.

Bliver du indstillet af din uddannelsesinstitution (KU, AU eller AAU) eller Dansk Flygtningehjælp til at modtage et legat, behandles de oplysninger om dig, som er angivet i indstillingen, typisk navn, adresse, e-mailadresse, CV og eventuelt cpr-nummer. Udvælges du til at modtage legatet, behandler vi derudover dit kontonummer og cpr-nummer.

Formålet er at udvælge legatmodtagere, udbetale legat og indberette til Skattestyrelsen.

Behandlingen af dine oplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) samt for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til indberetning til Skattestyrelsen (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den legitime interesse vi forfølger, er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen.

Udvælges du til at modtage et legat, opbevares din ansøgning og udbetalingsbilag i henhold til bogføringslovens krav herom (fem år fra udgangen af regnskabsåret). Modtager du ikke et legat, slettes dine personoplysninger, efter at fordelingen af legatsummen er besluttet.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig, din uddannelsesinstitution eller Dansk Flygtningehjælp.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Fonden med drift af virksomheden.

Kontaktinformation

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Telefon: 3363 6363
E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6889

Danmarks Nationalbank
att.: Databeskyttelsesrådgiver
Havnegade 5
1093 København K