IMF's analyser af dansk økonomi


Den Internationale Valutafond, IMF, konkluderer i den seneste Artikel IV rapport for Danmark, at det går godt for dansk økonomi og at udsigterne taler for fortsat robust vækst og gradvist stigende inflation i takt med at kapacitetspresset styrkes. Den økonomiske politik skal rettes mod at løfte potentiel vækst og styrke den finansielle robusthed.

Danmark, Artikel IV rapport

Specialkapitler

IMF's udtalelse efter Artikel IV-besøget i maj 2018

Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesseorganisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Da Danmark er blevet tilføjet IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, skal FSAP'en opdateres hvert 5. år.

Financial System Stability Assessment, 2014

 

IMF udarbejder løbende klyngerapporter som en del af den multilaterale overvågning for at analysere sammenhænge mellem lande med tætte økonomiske bånd. Rapporterne har til formål at fremhæve fælles erfaringer imellem landene og angive politikanbefalinger, hvor landene kan drage fordel af politisk koordinering. I januar 2015 blev en klyngerapport om boligmarkedet i Danmark, Holland, Irland og Spanien offentliggjort.

 Klyngerapport om boligmarkedet

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.