IMF's analyser af dansk økonomi


Den Internationale Valutafond, IMF, vurderer i deres Artikel IV-rapport for Danmark for 2017, at den danske økonomi er kommet sig efter krisen og nu befinder sig tæt på potentialet. For at modvirke kapacitetspres og løfte den potentielle vækst, anbefaler IMF, at økonomiske politikker indrettes efter at øge arbejdsudbuddet og produktiviteten. De hastigt stigende boligpriser i særligt hovedstadsområdet og Aarhus udgør en bekymring, og IMF anbefaler derfor yderligere tiltag for sikre en holdbar udvikling på boligmarkedet.

Danmark, Artikel IV rapport

Specialkapitler

IMF's udtalelse efter Artikel IV-besøget i maj 2017

Omtrent en gang om året kommer et team af IMF's økonomer til Danmark for at analysere dansk økonomi. Et halvt år i forvejen kommer IMF på et forberedende besøg, det såkaldte interim-besøg. Det er en del af IMF's overvågning af medlemslandenes økonomiske og finansielle udvikling. Under besøget holder IMF bl.a. møder med relevante ministerier, rådgivende organer, interesseorganisationer og den private sektor. IMF's analyse indeholder fx anbefalinger til reformer af landets økonomi og sammenfattes i en såkaldt artikel IV-rapport, der er obligatorisk ifølge IMF's vedtægter (Articles of Agreement) artikel IV, deraf navnet.

IMF har siden 1999 lavet dybdegående analyser af det finansielle system ifm. det såkaldte Financial Sector Assessment Program (FSAP). Formålet er at mindske risikoen for kriser på de internationale finansielle markeder. Da Danmark er blevet tilføjet IMF's liste over lande med systemisk vigtige finansielle sektorer, skal FSAP'en opdateres hvert 5. år.

Financial System Stability Assessment, 2014

 

IMF udarbejder løbende klyngerapporter som en del af den multilaterale overvågning for at analysere sammenhænge mellem lande med tætte økonomiske bånd. Rapporterne har til formål at fremhæve fælles erfaringer imellem landene og angive politikanbefalinger, hvor landene kan drage fordel af politisk koordinering. I januar 2015 blev en klyngerapport om boligmarkedet i Danmark, Holland, Irland og Spanien offentliggjort.

 Klyngerapport om boligmarkedet

OVERSIGT OVER ANALYSER, AFTALER MV.