Omveksling af gamle sedler og mønter

Kan alle gamle danske sedler og mønter omveksles?
Nej, kun pengesedler udstedt efter pengeombytningen i 1945 kan omveksles til nye sedler - læs mere om ombytningsserien. Alle mønter, udstedt efter 1875 i værdien 50-øre og højere, omveksles til nye mønter.

Hvor er det muligt at omveksle gamle danske sedler og mønter?
Pengesedler og mønter skal som udgangspunkt omveksles i eget pengeinstitut.

Er det muligt at omveksle gamle danske sedler og mønter i Nationalbanken?
Ja, hvis omveksling af gamle sedler og mønter ikke er muligt i eget pengeinstitut, kan det ske ved  henvendelse til Nationalbankens ekspeditionskasse. Ekspeditionskassen har åbent mandag-fredag fra kl. 10-13. Medbring pas eller kørekort (A-klasses legitimation), som skal fremvises på forlangende. Sedler og mønter, der ønskes vekslet, kan også sendes til Nationalbanken på adressen nedenfor. Forsendelse sker på eget ansvar, og det er vigtig at oplyse eget navn samt pengeinstituttets navn, registrerings- og kontonummer.

Danmarks Nationalbank
Kontantforsyning
Havnegade 5
1093 København K​

Virksomheder såvel som private, der ønsker det optalte beløb ved ombytning overført til en konto, opkræves gebyr for overførslen. For overførsel til en konto i et dansk pengeinstitut opkræves 50 kr. For overførsel til en konto i et udenlandsk pengeinstitut opkræves 125 kr. Se også "Regler for ombytning af sedler og mønter".

Veksler Nationalbanken udenlandsk valuta?
Nej, Nationalbanken veksler kun danske sedler og mønter.

Flere informationer om sedler og mønter.