Bestyrelse


Bestyrelsen har syv medlemmer. De to repræsentantskabsmedlemmer, der udnævnes af erhvervs- ministeren, har fast plads. De øvrige fem medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt dets medlemmer – heraf er der praksis for at vælge to folketingsmedlemmer, så både regering og opposition er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen.
 
Bestyrelsen skal holde sig underrettet om betydningsfulde sider af bankens virksomhed, påse at revisionen er tilrettelagt betryggende, gennemgå bankens større engagementer, foretage kvartalseftersyn og foretage/godkende indstillinger til repræsentantskabet. Bestyrelsen holder som udgangspunkt møde ti gange om året.
 
Fra 1. april 2017 består bestyrelsen af følgende medlemmer:
 
Formand: Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Næstformand: Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet

Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Henrik Sass Larsen
Professor Christian Schultz
Formand for FTF Bente Sorgenfrey

Udnævnt af erhvervsministeren

Departementschef Barbara Bertelsen
Departementschef Michael Dithmer 
 

Formand for bestyrelsen