Økonomi og Pengepolitik


Økonomi og Pengepolitik bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger og anbefalinger til den øvrige økonomiske politik, herunder ved udgivelse af analyser, working papers og de faste publikationer Udsigter for Dansk Økonomi og Monetære og Finansielle Tendenser. Økonomi og Pengepolitik forbereder også Nationalbankens deltagelse i internationalt økonomisk og monetært samarbejde.

Makroøkonomisk analyse

 • overvåger og analyserer udviklingen i dansk og international økonomi
 • udarbejder prognoser for dansk økonomi på kort sigt
 • analyserer den økonomisk-politiske udvikling i Danmark og udlandet
 • bidrager til formulering af Nationalbankens anbefalinger til finans- og strukturpolitikken i Danmark
 • udvikler og vedligeholder Nationalbankens makroøkonometriske model, MONA
 • deltager i internationale og danske arbejdsgrupper og netværk om den makroøkonomiske udvikling

Monetær politik og internationale relationer

 • analyserer penge- og valutakurspolitik
 • bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger
 • analyserer monetære og finansielle forhold
 • koordinerer Nationalbankens deltagelse i internationalt samarbejde (EU/ECB, IMF, BIS)
 • formidler analyser og beslutninger i præsentationer og publikationer
 • deltager i internationale og danske netværk om monetære og finansielle forhold

  

 

Kontakt os
Økonomi og Pengepolitik
telefon: 3363 6571 (Niels Lynggård Hansen)