Repræsentantskab


Repræsentantskabet har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet – ved valg lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at arbejdstagere er repræsenteret. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.
 
Repræsentantskabet påser, at banken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet vælger to af nationalbankdirektørerne, foretager kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet, seddelfunderingen og overenskomster samt udpeger bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.
 
Fra 1. april 2017 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:
 
Formand: Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Næstformand: Professor Christian Schultz
 
Valgt af Folketinget 
​Folketingsmedlem Morten Bødskov
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Pelle Dragsted
Folketingsmedlem Josephine Fock
Folketingsmedlem Jacob Jensen
Folketingsmedlem Henrik Sass Larsen
Folketingsmedlem Peter Skaarup
Folketingsmedlem Joachim B. Olsen

Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Barbara Bertelsen
Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet
Adm. dir. Per Bank
Adm. dir. Eva Berneke
Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Adm. direktør Asger Enggaard
Fhv. bestyrelsesformand for Dansk Landbrug, gårdejer Peter Gæmelke
CEO Kristian Hundebøll
CEO Bent Jensen
Formand Claus Jensen
Professor Michael Møller
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Christian Schultz
Formand for FTF Bente Sorgenfrey
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
CEO Gitte Pugholm Aabo​
 

Formand for repræsentantskabet