Repræsentantskab


Repræsentantskabet har 25 medlemmer. Otte vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og to udnævnes af erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet – ved valg lægges vægt på indgående erhvervsindsigt, geografisk og erhvervsmæssig spredning, og at arbejdstagere er repræsenteret. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fem år ad gangen og kan højst modtage to genvalg.
 
Repræsentantskabet påser, at banken overholder Nationalbankloven og reglementet. Repræsentantskabet vælger to af nationalbankdirektørerne, foretager kvartalseftersyn, godkender årsregnskabet, seddelfunderingen og overenskomster samt udpeger bankens bestyrelse. Repræsentantskabet holder som udgangspunkt møde en gang i kvartalet.
 
Fra 1. april 2018 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:
 
Formand: Professor Christian Schultz
Næstformand: Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
 
Valgt af Folketinget 
​Folketingsmedlem Morten Bødskov
Folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl
Folketingsmedlem Pelle Dragsted
Folketingsmedlem Christian Poll
Folketingsmedlem Jacob Jensen
Folketingsmedlem Henrik Sass Larsen
Folketingsmedlem Peter Skaarup
Folketingsmedlem Joachim B. Olsen
 
Udnævnt af erhvervsministeren
Departementschef Barbara Bertelsen
Departementschef Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet
Adm. direktør Jens Bjørn Andersen
Adm. direktør Per Bank
Adm. direktør Eva Berneke
Adm. direktør Asger Enggaard
Fhv. bestyrelsesformand for Dansk Landbrug, gårdejer Peter Gæmelke
CEO Kristian Hundebøll
CEO Bent Jensen
Formand Claus Jensen
Professor Michael Møller
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Christian Schultz
Formand for FTF Bente Sorgenfrey
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
CEO Gitte Pugholm Aabo​

Formand for repræsentantskabet