Sekretariat og Kommunikation


Sekretariat og Kommunikation varetager Nationalbankens sekretariatsfunktion og står for ekstern og intern kommunikation.

​Sekretariat

Sekretærfunktion for direktion, bestyrelse og repræsentantskab samt administration af Nationalbankens fonde, bl.a. Jubilæumsfonden og Nyhavn 18.

Kommunikation

Pressekontakt, ekstern og intern kommunikation - herunder visuel kommunikation, Nationalbankens hjemmeside, skoleforedrag og borgerhenvendelser.

 

Kontakt os

Sekretariat og Kommunikation
telefon: 3363 6022 (Julie Holm Simonsen)

Kommunikation
telefon: 3363 7000