Nationalbankens regnskab


Nationalbanken udsender sit regnskab i marts måned i publikationen Årsrapport 2016. ​​​Nationalbanken er en selvejende institution, hvis overskud efter henlæggelser overføres til staten.

Nationalbankens regnskab for 2016 viser et overskud på 3,9 mia. kr. Det er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til året før. Stigningen afspejler især kursgevinster på guldbeholdningen, avancer ved salg af anlægsaktiver og afkast på finansielle porteføljer. Valutakursreguleringer og placering til negative renter trækker resultatet ned. Nationalbanken overfører 845 mio. kr. til staten, mens resten af overskuddet overføres til Nationalbankens sikringsfond.

Mere information