Lave renter og lav oliepris skubber fortsat på opsvinget

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2015
Offentligjort den 10. december 2015
Nationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,4 pct. i 2015, 1,8 pct. i 2016 og 2,0 pct. i 2017. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,3 pct. i 2015, 1,3 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017. Det fremgår af Nationalbankens Kvartalsoversigt for 4. kvartal 2015.

Dansk økonomi er inde i et opsving. Fremgangen i BNP var på pause i 3. kvartal, hvor vækstnedgangen i udlandet også ramte dansk eksport, men ventes at fortsætte de kommende år – bl.a. drevet af lave renter, lav oliepris og en lav effektiv kronekurs, der understøtter eksporten.

Det fremgår af Nationalbankens Kvartalsoversigt for 4. kvartal 2015.Nationalbanken nedjusterer sit vækstskøn en smule for 2015 og 2016 på baggrund af lidt svagere 3. kvartal, men det generelle billede af, at den danske økonomi er i fremgang, er uændret.

Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Beskæftigelsen ventes at stige med omkring 65.000 personer fra 3. kvartal i år til 4. kvartal 2017, hvor der kun ventes få ledige ressourcer.

Nationalbanken fastholder sin anbefaling om en gradvis tilpasning affinanspolitikken – fra aktuelt at stimulere aktiviteten til at virke neutralt på økonomien. Med aftalen om finansloven for 2016 er der aftalt en stramning af finanspolitikken, hvilket er godt tilpasset konjunktursituationen.

Udviklingen på boligmarkedet er blevet mere afdæmpet det seneste halve år efter accelerationen først på året. Afdæmpningen er tydeligst for enfamiliehuse og mindre for ejerlejligheder. I forbindelse med aftalen om finansloven for 2016 er aftalt en fastfrysning af grundskylden i 2016. Det vil have en destabiliserende effekt på boligmarkedet, især i de områder hvor priserne er steget mest. Det haster med at finde en løsning, der skaber sammenhæng mellem boligprisen og boligskatten.

NATIONALBANKENS PROGNOSE

Nationalbankens skøn for BNP-væksten er 1,4 pct. i 2015, 1,8 pct. i 2016 og 2,0 pct. i 2017. Den årlige stigning i det harmoniserede prisindeks, HICP, skønnes til 0,3 pct. i 2015, 1,3 pct. i 2016 og 1,9 pct. i 2017.

Henvendelse kan rettes til Julie Holm Simonsen på tlf. 3363 6022.