Svar på Finanstilsynets diskussionspapir om transparens og likviditet

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2017
Offentligjort den 27. april 2017
Inden ikrafttrædelsen af fælleseuropæiske regler for offentliggørelse af før- og efterhandelsinformation for finansielle instrumenter skal Finanstilsynet tage stilling til eventuelle lempelser og fritagelser for kravene om handelsgennemsigtighed. I den forbindelse har Finanstilsynet offentliggjort et diskussionspapir. Lempelser eller fritagelser skal ses i lyset af afvejningen mellem hensynet til handelsgennemsigtighed og hensynet til markedslikviditet. Nationalbanken finder det vigtigt, at implementeringen af de nye europæiske krav om handelsgennemsigtighed ikke påvirker likviditeten på obligationsmarkederne negativt.