ESCB-centralbankerne bifalder introduktion af Foreign Exchange Global Code of Conduct

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 29. maj 2017

29. maj 2017

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) bifalder offentliggørelsen af det globale kodeks for adfærd i valutamarkedet, Foreign Exchange Global Code of Conduct (www.globalfxc.org) og tilhørende materiale for efterlevelse heraf. Det er et vigtigt globalt initiativ, der sigter mod at
fremme et robust, retfærdigt, likvidt, åbent og gennemsigtigt valutamarked, underbygget af høje etiske standarder, som er til gavn for alle valutamarkedets deltagere. Velfungerende finansielle markeder er en vigtig forudsætning for, at centralbankerne kan sikre en smidig pengepolitisk
transmission til realøkonomien, hvilket i sidste ende er til gavn for alle.

ESCB-centralbankerne er stærkt engagerede i at støtte og fremme efterlevelse af kodekset i deres respektive lande, som tilsammen spiller en væsentlig rolle i det globale valutamarked. Derfor har de en erklæret hensigt om at efterleve kodeksets principper, når de handler som markedsdeltagere på valutamarkedet, og tilsvarende forventer de, at deres modparter i valutahandel efterlever kodekset.

ESCB-centralbankerne opfordrer også valutamarkedsdeltagerne i deres lande til at tilpasse deres praksis for at være i overensstemmelse med kodeksets principper samt til at give udtryk for deres erklærede hensigt ved at tilslutte sig hensigtserklæringen (Statement of Commitment), der findes som bilag til kodekset. ESCB-centralbankerne ser frem til, at markedsdeltagernes praksis tilpasses i overensstemmelse hermed.

 

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.