Svar på høring om ændring af regnskabsbekendtgørelsen

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2017
Offentligjort den 4. maj 2017
Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. ("regnskabsbekendtgørelsen") samt tilhørende vejledninger i høring. En vel underbygget justering af reglerne så bankledelsen i de danske institutter får samme rammer for det regnskabsmæssige skøn som andre europæiske institutter, vil kunne bidrage til en forenkling af den finansielle regulering og styrke grundlaget for konkurrence på tværs af landegrænser. Sådanne tilpasninger finder Nationalbanken også generelt sunde. Dog er det vigtigt at understrege, at præmissen er, at de centrale elementer i en robust regulering af den finansielle sektor først skal bringes på plads. Foruden kapitalkrav og krav til stabil finansiering er det afgørende, at alle kreditinstitutter kan afvikles - uden store negative konsekvenser for økonomien og den finansielle stabilitet.