Svar på høring om ændring af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2017
Offentligjort den 10. maj 2017
Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af likviditetspejlemærket i tilsynsdiamanten i høring. Nationalbanken er enig i, at sund likviditetsstyring i de enkelte institutter er centralt i forhold til at sikre et robust finansielt system, og at tilsynsmyndighederne skal have de nødvendige beføjelser og tilsynsværktøjer til at kunne følge op og reagere på utilstrækkelig likviditetsstyring i et institut. Men det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet fortsat er, at det er institutternes eget ansvar at styre deres likviditetsrisici. Nationalbanken bemærker, at tilsynsdiamanten, herunder likviditetspejlemærket, er et tilsynsværktøj, som anvendes som led i den tilsynsmæssige helhedsvurdering af det enkelte instituts risici og risikostyring.