Anbefaling til afviklingsplaner for systemisk vigtige finansielle koncerner

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 20. november 2017
​Nationalbanken skriver i en anbefaling, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier.

Troværdige og praktisk anvendelige afviklingsplaner for systemisk vigtige finansielle koncerner, SIFI'er, er en afgørende forudsætning for, at den finansielle stabilitet kan opretholdes i en krisesituation uden brug af statsmidler.

"Under finanskrisen måtte staten træde til og bruge skatteydermidler for at afvikle kriseramte finansielle virksomheder. Hvis vi skal undgå en lignende situation i fremtiden, er det nødvendigt med en tilpasning af lovgivningen, så det først og fremmest er aktionærer og kreditorer der må holde for, når en kriseramt finanskoncern skal afvikles eller restruktureres," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Finanstilsynet ventes snart at fastlægge principper for afvikling af SIFI'er i en krisesituation.

Nationalbanken har i dag udsendt en anbefaling om, at principperne fastsættes, så SIFI'er håndteres som samlede enheder i koncernstrategier på grund af koncernernes dybt integrerede finansielle og tekniske strukturer. Det kræver, at der bliver fastsat et krav til mængden af passiver, der er egnede til at absorbere tab og til at rekapitalisere i en afviklingssituation, der omfatter alle koncernens selskaber – et såkaldt NEP-krav.

Det er nødvendigt, at de særlige danske bestemmelser, der undtager realkreditinstitutter fra NEP-krav ophæves, så realkreditinstitutter kan inkluderes i koncernstrategierne.

www.nationalbanken.dk

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.