Dansk økonomi i fremgang uden tegn på væsentlige ubalancer

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 12. september 2018
​Dansk økonomi befinder sig i øjeblikket i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang, og det er sket, uden at der er opbygget væsentlige ubalancer. Siden foråret 2013 er der kommet flere i arbejde måned efter måned, og ledigheden er faldet. Presset på arbejdsmarkedet er dermed forstærket. Samlet set er beskæftigelsen steget med 200.000 personer, hjulpet af tidligere vedtagne reformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

12. september 2018

Dansk økonomi befinder sig i øjeblikket i en af de længste perioder med uafbrudt fremgang, og det er sket, uden at der er opbygget væsentlige ubalancer. Siden foråret 2013 er der kommet flere i arbejde måned efter måned, og ledigheden er faldet. Presset på arbejdsmarkedet er dermed forstærket. Samlet set er beskæftigelsen steget med 200.000 personer, hjulpet af tidligere vedtagne reformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

I løbet af 2018 har økonomien bevæget sig yderligere ind i opsvinget, og det ventes at fortsætte de kommende år, viser ny prognose fra Nationalbanken. Væksten i bruttonationalproduktet, BNP, i 2018 ventes at blive på 1,7 pct., når man ser bort fra en større enkeltstående betaling fra et patent, som øger BNP med 0,4 pct. i 2017 og tilsvarende reducerer væksten i 2018. Inklusive betalingen er væksten 1,3 pct. i år. I 2019 og 2020 ventes fremgangen at blive på henholdsvis 1,8 og 1,7 pct.

Da opsving ikke varer evigt, er det en god ide at bruge de gode tider til at forberede sig på, at det går den anden vej på et tidspunkt, mener Nationalbanken.

"Helt overordnet skal målet med den økonomiske politik være at komme sikkert gennem opsvinget og bidrage til en efterfølgende blød landing. Finansloven for 2019 bør derfor ikke skubbe mere til efterspørgslen, og hvis der opstår tegn på overophedning, bør regeringen være forberedt på at stramme finanspolitikken," siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

"Midt i den økonomiske fremgang og positive udvikling på arbejdsmarkedet er det værd at minde om, at opsving altid får en ende. Når væksten begynder at aftage, skal finanspolitikken ikke aktivt forsøge at modvirke det," siger Lars Rohde.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.