Tidspunkt for offentliggørelser ændres som følge af tilslutning til Target2-Securities

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 29. oktober 2018
Offentliggørelse af den daglige nettostilling og de månedlige tal for valutareserven sker med virkning fra i dag kl. 17 i stedet for kl. 16, som hidtil har været praksis. Tidspunktet ændres, som følge af at danske kroner i dag bliver tilsluttet Target2-Securities, T2S.

29. oktober 2018

Offentliggørelse af den daglige nettostilling og de månedlige tal for valutareserven sker med virkning fra i dag kl. 17 i stedet for kl. 16, som hidtil har været praksis.

Tidspunktet ændres, som følge af at danske kroner i dag bliver tilsluttet Target2-Securities, T2S. T2S er et fælleseuropæisk system til clearing og afvikling af værdipapirhandler i forskellige valutaer. Nationalbanken stiller danske kroner til rådighed for T2S, så værdipapirhandler kan afregnes i danske kroner.

T2S kan bidrage til billigere og mere effektiv afvikling af europæiske værdipapirer på tværs af grænser og nationale infrastrukturer. Systemet giver både små og store investorer bedre mulighed for at have en portefølje af værdipapirer udstedt i forskellige EU-lande.

Tilslutningen til T2S får betydning for det pengepolitiske døgn i Danmark, som fremover vil løbe fra kl. 17.30 til kl. 16.45 den efterfølgende dag. Hidtil har det pengepolitiske døgn løbet fra kl. 16.30 til kl. 15.30 den efterfølgende dag.

Om det pengepolitiske døgn
Det pengepolitiske døgn er det tidsrum, hvor bankerne kan trække og placere likviditet på deres konto i Nationalbanken, når forskellige betalinger gennemføres. Der kan være store udsving i den enkelte deltagers likviditet inden for dagen, men ved det pengepolitiske døgns udgang må der fx ikke være negative saldi eller indestående på bankernes konti, som overskrider de tilladte rammer. Bankernes mellemværender gøres op ved afslutningen af det pengepolitiske døgn og offentliggøres som nettostillingen.

Henvendelse kan rettes til Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.