Kalender

Dato for begivenhed Titel
23-05-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
25-05-2018

Statsfinanser og statsgæld, april 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
30-05-2018

Bank og realkredit, renter - april 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
30-05-2018

Bank og realkredit, balancer - april 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
30-05-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/III og Skatkammerbevis 18/IV.

Læs mere
31-05-2018

Værdipapirer, april 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
31-05-2018

Porteføljeinvesteringer, april 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
31-05-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
01-06-2018

Betalingsstatistik, 1. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
04-06-2018

Investeringsforeninger, april 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
04-06-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, maj 2018.

Læs mere
06-06-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
07-06-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
11-06-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
13-06-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/III og Skatkammerbevis 18/IV.

Læs mere
14-06-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
19-06-2018

Statsgældspolitikken – Strategimeddelelse 2. halvår 2018 (ventet)

Opdatering af statsgældspolitikken for 2018.

Læs mere
20-06-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
25-06-2018

Statsfinanser og statsgæld, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-06-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
28-06-2018

Bank og realkredit, balancer - maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-06-2018

Bank og realkredit, renter - maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-06-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/III og Skatkammerbevis 18/IV.

Læs mere
29-06-2018

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
29-06-2018

Finansielle konti, 1. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
29-06-2018

Porteføljeinvesteringer, maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-06-2018

Værdipapirer, maj 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
29-06-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
03-07-2018

Investeringsforeninger, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
03-07-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2018.

Læs mere
05-07-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-07-2018

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2018

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-07-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, maj 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
11-07-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/III og Skatkammerbevis 18/IV.

Læs mere
12-07-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
18-07-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-07-2018

Statsfinanser og statsgaeld, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
26-07-2018

Bank og realkredit, renter - juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-07-2018

Bank og realkredit, balancer - juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-07-2018

Porteføljeinvesteringer, juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
27-07-2018

Værdipapirer, juni 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-07-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/III og Skatkammerbevis 18/IV.

Læs mere
31-07-2018

Investeringsforeninger, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-07-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-08-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, juli 2018.

Læs mere
06-08-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-08-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, juni 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-08-2018

Direkte investeringer, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
21-08-2018

Statsfinanser og statsgæld, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-08-2018

Bank og realkredit, renter - juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-08-2018

Bank og realkredit, balancer - juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-08-2018

Værdipapirer, juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-08-2018

Porteføljeinvesteringer, juli 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
30-08-2018

Investeringsforeninger, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-08-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
04-09-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, august 2018.

Læs mere
02-10-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, september 2018.

Læs mere
02-11-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018.

Læs mere
04-12-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, november 2018.

Læs mere