Kalender

Dato for begivenhed Titel
22-12-2017

Bank og realkredit, balancer - november 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
22-12-2017

Bank og realkredit, renter - november 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
22-12-2017

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
22-12-2017

Finansielle konti, 3. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
22-12-2017

Statsfinanser og statsgæld, november 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
22-12-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/I og Skatkammerbevis 18/II.

Læs mere
29-12-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
05-01-2018

Værdipapirer, november 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
05-01-2018

Porteføljeinvesteringer, november 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
05-01-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, december 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-01-2018

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2017

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-01-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, november 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
09-01-2018

Investeringsforeninger, november 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
10-01-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
17-01-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/I og Skatkammerbevis 18/II.

Læs mere
18-01-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
23-01-2018

Statsfinanser og statsgæld, december 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
24-01-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
26-01-2018

Bank og realkredit, renter - december 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-01-2018

Bank og realkredit, balancer - december 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
29-01-2018

Porteføljeinvesteringer, december 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-01-2018

Værdipapirer, december 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-01-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/I og Skatkammerbevis 18/II.

Læs mere
31-01-2018

Investeringsforeninger, december 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-01-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
31-01-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, december 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
06-02-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
07-02-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
08-02-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, december 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-02-2018

Direkte investeringer, 4. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
14-02-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/II.

Læs mere
15-02-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
21-02-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-02-2018

Statsfinanser og statsgæld, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-02-2018

Bank og realkredit, balancer - januar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-02-2018

Bank og realkredit, renter - januar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-02-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/II og Skatkammerbevis 18/III.

Læs mere
28-02-2018

Porteføljeinvesteringer, januar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-02-2018

Værdipapirer, januar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-02-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
28-02-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
01-03-2018

Betalingsstatistik, 3. og 4. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
02-03-2018

Investeringsforeninger, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
06-03-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, februar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
12-03-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, januar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
22-03-2018

Statsfinanser og statsgæld, februar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-03-2018

Bank og realkredit, balancer - februar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-03-2018

Bank og realkredit, renter - februar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-03-2018

Værdipapirer, februar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-03-2018

Finansielle konti, 4. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
28-03-2018

Porteføljeinvesteringer, februar 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-03-2018

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
28-03-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere