Kalender

Dato for begivenhed Titel
27-03-2019

Bank og realkredit, balancer - februar 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-03-2019

Bank og realkredit, renter - februar 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-03-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-03-2019

Porteføljeinvesteringer, februar 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-03-2019

Værdipapirer, februar 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-03-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/II og Skatkammerbevis 19/III.

Læs mere
29-03-2019

Finansielle konti, 4. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
29-03-2019

Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
29-03-2019

Financial Soundness Indicators, 4. kvartal 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer.

Læs mere
29-03-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, februar 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
01-04-2019

Investeringsforeninger, februar 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-04-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019.

Læs mere
03-04-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-04-2019

Specifikation til Nationalbankens balance, marts 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
08-04-2019

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2019

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-04-2019

Betalingsbalancens finansielle poster, februar 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
10-04-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/II og Skatkammerbevis 19/III.

Læs mere
11-04-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
24-04-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
25-04-2019

Statsfinanser og statsgæld, marts 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
29-04-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/II og Skatkammerbevis 19/III.

Læs mere
30-04-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, marts 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
30-04-2019

Bank og realkredit, renter - marts 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
30-04-2019

Bank og realkredit, balancer - marts 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
30-04-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
01-05-2019

Porteføljeinvesteringer, marts 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
01-05-2019

Værdipapirer, marts 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
02-05-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2019.

Læs mere
03-05-2019

Investeringsforeninger, marts 2019

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
06-05-2019

Specifikation til Nationalbankens balance, april 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
08-05-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-05-2019

Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
14-05-2019

Direkte investeringer, 1. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
14-05-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/III.

Læs mere
15-05-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
22-05-2019

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-05-2019

Statsfinanser og statsgæld, april 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-05-2019

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest én handelsdag før.

Læs mere
28-05-2019

Bank og realkredit, renter - april 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-05-2019

Bank og realkredit, balancer - april 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-05-2019

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/III og Skatkammerbevis 19/IV.

Læs mere
29-05-2019

Porteføljeinvesteringer, april 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-05-2019

Værdipapirer, april 2019

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
29-05-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
03-06-2019

Betalingsstatistik, 1. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
04-06-2019

Investeringsforeninger, april 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
04-06-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019.

Læs mere
06-06-2019

Specifikation til Nationalbankens balance, maj 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
07-06-2019

Betalingsbalancens finansielle poster, april 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet

Læs mere
26-06-2019

Statsfinanser og statsgæld, maj 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
28-06-2019

Danmarks udlandsformue, 1. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
28-06-2019

Financial Soundness Indicators, 1. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal financial soundness indikatorer.

Læs mere
28-06-2019

Finansielle konti, 1. kvartal 2019

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
28-06-2019

Internationale reserveaktiver og likviditet, maj 2019 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-07-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019.

Læs mere
02-08-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2019.

Læs mere
03-09-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019.

Læs mere
02-10-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019.

Læs mere
04-11-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2019.

Læs mere
03-12-2019

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2019.

Læs mere
03-01-2020

Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019

Nationalbanken offentliggør Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2019.

Læs mere