Kalender

Dato for begivenhed Titel
26-09-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: 0,25 pct. Danske Stat 2020 mod tilbagekøb af 3,00 pct. Danske Stat 2021. Maksimum (udstedelse): nominelt 1,0 mia.kr.

Læs mere
27-09-2018

Bank og realkredit, renter - august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2018

Bank og realkredit, balancer - august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/IV og Skatkammerbevis 19/I.

Læs mere
28-09-2018

Finansielle konti, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
28-09-2018

Værdipapirer, august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-09-2018

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
28-09-2018

Porteføljeinvesteringer, august 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-09-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-10-2018

Investeringsforeninger, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
02-10-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, september 2018.

Læs mere
03-10-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
04-10-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
08-10-2018

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2018

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-10-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
10-10-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag inden.

Læs mere
12-10-2018

Direkte investeringer, beholdning - 2017

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
17-10-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/IV og Skatkammerbevis 19/I.

Læs mere
22-10-2018

Statsfinanser og statsgæld, september 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
24-10-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
25-10-2018

Bank og realkredit, balancer - september 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
25-10-2018

Bank og realkredit, renter - september 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-10-2018

Porteføljeinvesteringer, september 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
26-10-2018

Værdipapirer, september 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-10-2018

Investeringsforeninger, september 2018

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
30-10-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 18/IV og Skatkammerbevis 19/I.

Læs mere
31-10-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest én handelsdag inden.

Læs mere
31-10-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-11-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, oktober 2018.

Læs mere
06-11-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
07-11-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
09-11-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
13-11-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/I.

Læs mere
14-11-2018

Direkte investeringer, 3. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
14-11-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en handelsdag før.

Læs mere
21-11-2018

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-11-2018

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-11-2018

Bank og realkredit, balancer - oktober 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-11-2018

Bank og realkredit, renter - oktober 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-11-2018

Porteføljeinvesteringer, oktober 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-11-2018

Værdipapirer, oktober 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-11-2018

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en handelsdag før.

Læs mere
29-11-2018

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 19/I og Skatkammerbevis 19/II.

Læs mere
30-11-2018

Investeringsforeninger, oktober 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter

Læs mere
30-11-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
03-12-2018

Betalingsstatistik, 3. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal oplysninger om antal udstedte kort, brug og misbrug af danske kort i Danmark og i udlandet samt brug og misbrug af udenlandske kort i Danmark

Læs mere
04-12-2018

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2018

Nationalbanken offentliggør Valuta- og likviditet samt månedsbalance, november 2018.

Læs mere
06-12-2018

Specifikation til Nationalbankens balance, november 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
10-12-2018

Betalingsbalancens finansielle poster, oktober 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
21-12-2018

Bank og realkredit, balancer - november 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
21-12-2018

Finansielle konti, 3. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
21-12-2018

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2018

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
21-12-2018

Bank og realkredit, renter - november 2018

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-12-2018

Statsfinanser og statsgæld, november 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
28-12-2018

Internationale reserveaktiver og likviditet, november 2018 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere