Kalender

Dato for begivenhed Titel
22-08-2017

Statsfinanser og statsgæld, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
23-08-2017

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: 0,25 pct. Danske Stat 2020 og 0,50 pct. Danske Stat 2027.

Læs mere
25-08-2017

Bank og realkredit, balancer, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
25-08-2017

Bank og realkredit, renter - juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-08-2017

Værdipapirstatistik, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-08-2017

Porteføljeinvesteringer, juli 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
29-08-2017

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
30-08-2017

Investeringsforeninger, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
30-08-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbevis udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 17/IV og Skatkammerbevis 18/I.

Læs mere
31-08-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
04-09-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2017

Nationalbanken offentliggør valuta og likviditet samt månedsbalance.

Læs mere
06-09-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
06-09-2017

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
08-09-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, juli 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
13-09-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 17/IV og skatkammerbevis 18/I.

Læs mere
13-09-2017

Pressemøde 13. september 2017

Nationalbanken holder pressemøde, hvor analysen 'Udsigter for dansk økonomi' og rapporten 'Monetære og finansielle tendenser' præsenteres.

Læs mere
14-09-2017

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
20-09-2017

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
22-09-2017

Statsfinanser og statsgæld, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-09-2017

Bank og realkredit, balancer, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2017

Bank og realkredit, renter, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-09-2017

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt: Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
28-09-2017

Porteføljeinvesteringer, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-09-2017

Værdipapirstatistik, august 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
28-09-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 17/IV og Skatkammerbevis 18/I.

Læs mere
29-09-2017

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor.

Læs mere
29-09-2017

Finansielle konti - kvartalsvise, 2. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal statistik om finansielle aktiver og passiver fordelt på 12 hovedsektorer. Opgørelsen indeholder balancer, transaktioner (køb/salg), omvurderinger (fx kursændringer) og andre mængdemæssige ændringer (fx tab på udlån).

Læs mere
29-09-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-10-2017

Investeringsforeninger, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
03-10-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2017

Nationalbanken offentliggør valuta og likviditet samt månedsbalance.

Læs mere
04-10-2017

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
05-10-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, september 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-10-2017

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2017

Nationalbanken gennemfører og offentliggør hvert kvartal en kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private.

Læs mere
09-10-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, august 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
11-10-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 17/IV og Skatkammerbevis 18/I.

Læs mere
12-10-2017

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
13-10-2017

Direkte investeringer, beholdning - 2016

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
18-10-2017

Auktion over statsobligationer

Obligation(er) udbudt på auktionen: Annonceres senest tre handelsdage inden auktionen.

Læs mere
23-10-2017

Statsfinanser og statsgæld, september 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
25-10-2017

Ombytningsoperation

Obligation(er) udbudt : Annonceres senest en bankdag før.

Læs mere
26-10-2017

Bank og realkredit, balancer - september 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
26-10-2017

Bank og realkredit, renter - september 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-10-2017

Værdipapirstatistik, september 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
27-10-2017

Porteføljeinvesteringer, september 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
30-10-2017

Auktion over skatkammerbeviser

Skatkammerbeviser udbudt på auktionen: Skatkammerbevis 17/IV og Skatkammerbevis 18/I.

Læs mere
31-10-2017

Investeringsforeninger, september 2017

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
31-10-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, september 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
02-11-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2017

Nationalbanken offentliggør valuta og likviditet samt månedsbalance.

Læs mere
06-11-2017

Specifikation til Nationalbankens balance, oktober 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven og Nationalbankens balance.

Læs mere
09-11-2017

Betalingsbalancens finansielle poster, september 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet.

Læs mere
14-11-2017

Direkte investeringer, 3. kvartal 2017

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Læs mere
22-11-2017

Statsfinanser og statsgæld, oktober 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af statens finansieringsbehov samt statsgælden.

Læs mere
27-11-2017

Bank og realkredit, renter - oktober 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter.

Læs mere
27-11-2017

Bank og realkredit, balancer - oktober 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Læs mere
28-11-2017

Porteføljeinvesteringer, oktober 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Læs mere
28-11-2017

Værdipapirstatistik, oktober 2017

Nationalbanken offentliggør hver måned tre opgørelser af danske værdipapirer fordelt på ejere og papirtyper: En generel værdipapirstatistik, en på fondskodeniveau samt en for strukturerede obligationer på fondskodeniveau.

Læs mere
30-11-2017

Investeringsforeninger, oktober 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør på månedsbasis en opgørelse af danske investeringsforeningers aktiver og passiver opdelt på hovedposter.

Læs mere
30-11-2017

Internationale reserveaktiver og likviditet, oktober 2017 (kun tabeller opdateres)

Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven.

Læs mere
04-12-2017

Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2017

Nationalbanken offentliggør valuta og likviditet samt månedsbalance.

Læs mere