Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken; Finansiel stabilitet; Finansiel lovgivning
Type Høringssvar  
Årstal 2018
Offentligjort den 21. september 2018
Den politiske aftale på hvidvaskområdet øger myndighedernes mulighed for at slå ned på ulovligheder på en mærkbar måde. Det er vigtigt for den danske finansielle sektors omdømme nationalt og internationalt. Nationalbanken støtter det skærpede bødeniveau og den generelt forstærkede bekæmpelse af hvidvask.